پایگاه خبرگزاری جمهور 2 حوت 1397 ساعت 18:05 http://jomhornews.com/fa/news/113723/ -------------------------------------------------- عنوان : تولد طفلی با یک دندان -------------------------------------------------- متن : بتیان مادر 18 ساله انگلیسی با دیدن دندان غیرعادی فرزندش این موضوع را رسانه ای کرد. این دختر کوچک در شفاخانه بلک پول لنکشایر تولد یافته است و اکنون 4 هفته دارد. داکتران دندان اعلام کردند که این دندان را بیرون خواهند کشید زیرا ممکن است زبان کودک را زخم کرده یا به دلیل سستی ریشه جدا شده و وارد ریه طفل شود.