پایگاه خبرگزاری جمهور 2 جدی 1398 ساعت 18:34 http://jomhornews.com/fa/news/123426/ -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت جسمانی سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان وخیم است -------------------------------------------------- متن : بنابر اعلام رسانه های انگلیسی، در پی وخامت حال پادشاه عمان، دیوان پادشاهی این کشور به دنبال تعیین جانشینی برای او است. با توجه به وخامت وضعیت جسمانی سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان، بحث های مفصلی در دیوان پادشاهی این کشور برای تعیین جانشین احتمالی او آغاز شده است. روند تعیین جانشین شامل باز کردن نامه های مهر و موم شده در دیوان پادشاهی در مسقط می شود که می تواند جانشین سلطان قابوس، که نزدیک به ۵۰ سال بر این کشور حکومت کرد را تعیین کند. این در صورتی خواهد بود که دیوان پادشاهی نتواند در خصوص تعیین جانشین به اتفاق نظر دست یابد. گاردین یادآور شد پادشاه عمان فرزندی ندارد و تاکنون به طور علنی جانشین برای خود معرفی نکرده است. با این حال به طور مخفیانه نام جانشین خود را در نامه ای مهره موم شده به شورای خاندان سلطنتی فرستاده است. براساس ماده ۶ قانون سلطنتی عمان، خاندان سلطنتی باید ظرف سه روز پس از خالی بودن این کرسی، پادشاه جدید را معرفی کنند. در صورتیکه آن ها نتوانند در این خصوص به توافق برسند، شورای دفاع ملی، رئیس دیوان عالی و روسای دو شورای مشورتی می توانند اولین نامه را که نام شخص انتخاب شده از سوی سلطان قابوس در آن است، را باز کنند و او را بر تخت سلطنت بنشانند. سلطان قابوس در چهار دهه گذشته یکی از سیاستمداران اصلی در خاورمیانه بوده است. او هفته گذشته پس از اتمام دوره درمان خود به دلیل عود بیماری سرطان روده از بلجیم به عمان بازگشت. او قرار بود تا پایان ماه جنوری سال ۲۰۲۰ در بلجیم تحت درمان باشد. پادشاه عمان چهار سال است که درگیر این بیماری بوده و چندین بار تحت مداوا در کشور های خارجی قرار گرفته است. سلسله آل سعید از اواسط قرن ۱۸ میلادی بر عمان حکومت می کنند.