پایگاه خبرگزاری جمهور 15 عقرب 1398 ساعت 14:22 http://jomhornews.com/fa/news/121996/ -------------------------------------------------- عنوان : طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری از سوی مجلس تصویب شد -------------------------------------------------- فرمان تقنینی طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تصویب شد. متن : فرمان تقنینی طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تصویب شد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون امنیت داخلی مجلس فرمان تقنینی شماره 313 رییس جمهور در مورد انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری را به نشست عمومی امروز چهارشنبه (15 عقرب) مجلس ارائه کرد. فدا محمد الفت صالح رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که این فرمان تقنینی در 3 ماده ترتیب شده و بر بنیاد محاکم عسکری تشکیل و صلاحیت های آن تعریف شده است. رسیدگی به جرایم عسکری، تثبیت حدود صلاحیت محاکم و چگونگی تشخیص جرایم عسکری از اهداف این طرح خوانده شده است. آقای الفت صالح گفت که این طرح در کمیسیون مشترک با توافق تایید شده و جهت تصویب به مجلس عمومی ارائه می شود. میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان نیز این طرح را به رای گیری گذاشت که در نتیجه به استثنای 19 کارت سرخ با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در نشست امروز مجلس تصویب شد. در نشست امروز مجلس 165 نماینده حضور داشت. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور