پایگاه خبرگزاری جمهور 25 جدی 1400 ساعت 11:36 http://jomhornews.com/fa/news/146782/ -------------------------------------------------- عنوان : نیروهای حافظ صلح امنیت جمعی قزاقستان را ترک کردند -------------------------------------------------- نظامیان ارمنستان با 3 بال هواپیما و تاجیکستان با یک بال هواپیما و واحدهای نیروهای مسلح قرغیزستان که از نیروگاه حرارتی قزاقستان محافظت می‌کردند به وطن خود برگشتند.  متن : به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور، نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان و قرغیزستان پس از پایان ماموریت قزاقستان را ترک کردند. نظامیان ارمنستان با 3 بال هواپیما و تاجیکستان با یک بال هواپیما (به دلیل این که تجهیزات نظامی به همراه خود نیاورده بودند)، قزاقستان را به مقصد کشورهای خود ترک کردند. قبل از این، واحدهای نیروهای مسلح قرغیزستان که از نیروگاه حرارتی قزاقستان محافظت می کردند نیز به وطن خود برگشتند. پیش از این گزارش شده بود که 10 هواپیما شامل نیروهای حافظ صلح بلاروس از قزاقستان به مینسک پرواز کردند. در عملیات حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان نیروهای حافظ صلح روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان جضور داشتند و از تاسیسات مهم استراتیژیک این کشور حفاظت کردند. مشخص است که نیروهای ارمنی از کارخانه نان آقسای و ستیشن پمپاژ دروژبا و تاجیک ها از نیروگاه حرارتی شهر آلماتی محافظت می کردند. روز پنجشنبه، 13 جنوری، در مورد پایان موفقیت آمیز عملیات نیروهای حافظ صلح پیمان امنیت جمعی در قزاقستان و خروج آنها از این کشور اعلام شد. بنابر گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای حافظ صلح این کشور به طور مشترک با نهادهای مجری قانون قزاقستان فرودگاه شهر آلماتی را تحت کنترول کامل قرار داشتند. نیروهای حافظ صلح روسیه شامل واحدهایی از تیپ 45 نیروی ویژه، لشکر 98 و 31 تیپ جداگانه هوابرد بودند که همگی از تجربه رزمی کافی برخوردار بودند. سرهنگ آندریسردیوک اف، فرمانده نیروهای هوابرد روسیه ریاست عملیات نیروهای حافظ صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی در قزاقستان را بر عهده داشت. خبرگزاری جمهور- بین الملل