پایگاه خبرگزاری جمهور 8 دلو 1399 ساعت 8:31 http://jomhornews.com/fa/news/135847/ -------------------------------------------------- عنوان : رییس مبارزه با جرایم سنگین: این اداره از مسیر خود منحرف شده/ کارمندان آن با مجرمین همکار می‌باشند -------------------------------------------------- رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله در دیدار با محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته که این اداره از مسیر خود منحرف شده و کارمندان آن با غاصبین و مجرمین همکار می‌باشند. متن : رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله در دیدار با محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته که این اداره از مسیر خود منحرف شده و کارمندان آن با غاصبین و مجرمین همکار می باشند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی، روز گذشته (سه شنبه 7 دلو) طی دیداری با مسئولین لوی سارنوالی/ دادستانی کل، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله و مرکز عدلی و قضایی، در مورد مبارزه با فساد اداری، صحبت کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالرزاق احمدزی رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله صحبت کرده، گفت که این ریاست قبلاً یک نهاد مقتدر بود و کادرهای ورزیده داشت، اما متاسفانه اکنون کادرهای متذکره وظیفه را رها کرده اند و کارمندانی در این بخش کار می کنند که تخصص لازم را ندارند و با غاصبین و مجرمین همکار می باشند. وی افزود که این اداره از مسیر خود منحرف شده و برای دوباره جهت دادن آن باید کادرهای مسلکی و متخصص جابجا شوند، امکانات لازم در دسترس آن قرار گیرد و لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی با آن همکاری نمایند. احمدزی گفت که ادارات موازی را در زیر یک چتر قرار می دهیم و متعهد هستیم که علیه غاصبین و جنایت پیشه ها مبارزه نماییم. همچنان تصمیم داریم که امور زمین را در ولایات به والیان و در شهرها به حوزه ها محول کنیم تا مسئولیت پذیری بیشتر و از غصب زمین به گونۀ موثر جلوگیری صورت گیرد. بعداً فضل سبحان صافی رییس مرکز عدلی و قضایی صحبت کرده، گفت که تا اکنون به تعداد 11 معین، 26 جنرال، 76 دگروال و افسر، 10 کمیشنر، 3 والی، 5 شاروال و 2 رییس و 5تن از اعضای شورای ولایتی را محاکمه نموده ایم و میلیون ها افغانی از آنها حصول شده است. وی خواهان همکاری پولیس در زمینه گرفتاری های مجرمین گردید و گفت که در این زمینه نباید تعلل صورت گیرد. سپس فرید حمیدی دادستان کل کشور صحبت کرده، گفت که تا ماه قوس سال روان به تعداد 111 دوسیه فساد تکمیل شده است و نیت و ارادۀ ما در راستای مبارزه با جرم و جنایت پابرجاست و خواهان همکاری بیشتر بخش های کشفی می باشیم. محمداشرف غنی رییس جمهور، پس از استماع صحبت های آنان، گفت که نقش رهبری ادارۀ لوی سارنوالی در زمینه مبارزه با فساد قابل قبول نیست و در این خصوص سوالات جدی مطرح می باشد. وی افزود که ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، صلاحیت های قوی دارد و باید از آن استفاده کند. مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده است و باید در زمینۀ تصمیم گیری ها و ترتیب استراتیژی جدید اقدام صورت گیرد و تعریف دستآوردها واضح گردد. آقای غنی گفت که پس از این شورای امنیت ملی با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله به گونه هماهنگ کار نمایند و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند و قطعات خاص با آنان همکار خواهد بود. وی با بیان اینکه تمام ادارات موازی باید زیر یک چتر قرار گیرند، گفت که لوی سارنوالی افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب قرار دهند و این افراد نباید در هیچ اداره ای مقرر شوند. محمداشرف غنی تاکید کرد که در راستای مبارزه با فساد اداری، شیوۀ مدیریت واضح می خواهم و با توجه به اینکه کمک های جامعه بین المللی در کنفرانس جینوا مشروط به اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد اداری بود، باید در امر مبارزه با فساد اداری جدی باشیم. رییس جمهور کشور گفت که قضیه های فساد به گونۀ دوامدار مورد تعقیب قرار گیرد و به عقب برنگردد و مرکز عدلی و قضایی بررسی شود. همچنان شیوۀ مدیریتی باید واضح و برای هر قضیه ضرب الاجل تعیین گردد. وی تصریح کرد که کادرهای مسلکی باید به ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله جذب شوند و مرکز عدلی و قضایی تزکیه شود، زیرا در دستگاه عدلی و قضایی بحران قابل قبول نمی باشد و افراد بدنام و آلوده با فساد اداری باید گرفتار شوند. رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که ما ارادۀ واضح و اقدامات قاطع در راستای مبارزه با فساد اداری می خواهیم و نباید هیچ فردی در کار مبارزه با فساد اداری، مداخله کند. این در حالی است که رییس جمهور چند سال پیش نیز وزارت امور داخله را قلب فساد خوانده و بر آوردن اصلاحات جدی و بنیادی در این وزارت تاکید کرده بود. خبرگزاری جمهور- کابل