پایگاه خبرگزاری جمهور 22 سنبله 1397 ساعت 10:11 http://jomhornews.com/fa/news/108234/ -------------------------------------------------- والی سرپل: عنوان : خطر سقوط سرپل وجود دارد/از هفت واحد اداری، شش واحد اداری سرپل ناامن است -------------------------------------------------- از این هفت واحد اداری، یک واحد اداری امن است که ولسوالی بلخاب است. بقیه واحدهای این ولایت ناامن است. پوسته‌های امنیتی ثابت در برابر مخالفان داریم و نیز ولسوالی کوهستانات است که از سه سال بدین سو در اشغال مخالفان قرار دارد و این ولسوالی به مرکزیت آموزش حملات تروریستی و انتحاری گروه‌ها تبدیل شده است. متن : ظاهر وحدت والی ولایت سرپل است. او سه سال قبل از جانب حکومت وحدت ملی به این سمت گماشته شد. آقای وحدت پیش از ولایت، به حیث معاون عطامحمدنور والی پیشین ولایت بلخ ایفای وظیفه می کرد. آقای وحدت، درست زمانی مدیریت ولایت سرپل را به عهده گرفت که این ولایت از ناامن ترین ولایات در سطح شمال محسوب می گردید که هنوزهم سطح تهدیدات در طی چند سال اخیر، به جای خود باقی است. در جریان سه سال حوادث و رویدادهای زیادی امنیتی در این ولایت اتفاق افتاده است که از این میان، می توان از حادثه تروریستی میرزاولنگ ولسوالی صیاد این ولایت نام برد. اینک بار دیگر، نگرانی ها از افزایش میزان ناامنی ها در ولایت سرپل به گوش می رسد؛ به همین منظور، این بار خبرنگار خبرگزاری جمهور، گفتگوی مفصلی را با ظاهر وحدت والی این ولایت انجام داده است. تشکر جناب والی، در نخست وضعیت امنیتی در ولایت سرپل چگونه است؟ عرض و سلام و ادب خدمت مخاطبان خبرگزاری جمهور. همان طوری که در جریان هستید، سرپل یکی از ولایت های ناامن در شمال افغانستان است و من مدت نزدیک به سه سال است، به عنوان مامور در این ولایت توظیف شده ام. در مدت سه سال، جنگ های سخت و سنگین را پشت سر گذراندیم. شما می دانید، زمانی که ولایت قندوز سقوط کرده بود، تبصره بر این بود که بعد از قندوز، سرپل نیز سقوط خواهد کرد اما با زحمات و تلاش نیروهای امنیتی، با همکاری و حمایت مردم سرپل، تاهنوزهم در سرپل وضعیت نسبتا بد نیست، علی رغم این که، جنگ های سخت و خونین را پشت سر گذراندیم. فعلا تهدیدات جدی است. دشمن آمادگی های خود را دارد که به سرپل حمله کنند. ما حکومت مرکزی به خصوص سکتورهای امنیتی مرکزی را در جریان گذاشتیم، آنچه در توان نیروهای امنیتی در سرپل است، آمادگی های لازم را داریم. نیروهای امنیتی حمایت مردم را دارند. در بحث مسایل امنیتی مشکلات است و من امیدوار هستم که حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی ما که در مدت سه سال، کدام عملیات فراگیر مثل سایر، در سرپل انجام نداده است، بارها تقاضا کردیم و یک مرتبه دیگر هم از طریق رسانه ها تقاضای مان از نهادهای امنیتی این است که یک شانس عملیات را به سرپل دهند، تا انجام شوند و دشمن سرکوب شوند، مردم سرپل زندگی را توام با صلح و آرامش داشته باشند. زمانی که حادثه میرزاولنگ صورت گرفت، آن زمان هم شما حکومت مرکزی را در جریان گذاشته بودید. حالاهم حکومت مرکزی اگر توجه نکند، امکان فاجعه در این ولایت می رود؟ بدون شک، مقوله داریم که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. ما مسوولیت داریم. براساس مسوولیت اعتقادی - دینی و براساس مسوولیت قانونی خود، تحلیلی از ساحه مسوولیت خود داشته باشیم و قبل از حادثه، وضعیت را تحلیل کرده با مقامات مرکزی شریک کنیم. ما تا فعلا چیزی که اتفاق افتاده، چه مثبت و چه منفی بوده، به وضاحت حتی با رییس جمهور شریک ساخته ام و وزرای مربوطه را در جریان گذاشتم. قضیه میرزاولنگ صیاد سرپل که سال پار بود، ما از ساحه برداشت داشتیم، قضیه را با مسوولین شریک ساخته بودیم. فعلا امیدوار هستیم که اتفاق نیفتد، و به این خاطر جلو فاجعه گرفته شود. از قبل گزارش ها، تقاضا و نظریات خود را یعنی کمیته نظامی ولایتی که در سطح هر ولایت است، ما تمام پیشنهادات خود را به نهادهای مرکزی روان کردیم و نیز در برخی از رسانه ها یاد کردیم، حالا هم از طریق خبرگزاری جمهور صدای خود را بلند می کنیم که ما نگران وضعیت سرپل هستیم. اگر به موقع توجه نشود، سرنوشت قندوز و سرنوشت غزنی، خدای نکرده در سرپل تکرار خواهد شد. ما مسوولیت های قانونی را ادا کردیم ولی در عین حال، امکاناتی که است، آمادگی داریم در برابر دشمن، آماده مقابله هستیم اما این که پاسخگو در برابر هجوم سنگین دشمن موثر است یانه، بحث بعدی است. در ولایت سرپل، بیشتر طالبان تهدید کننده است یا داعش؟ داعش مستقر در مرز سرپل، جوزجان و فاریاب بود. تعدادشان کشته شدند، تعدادشان تسلیم و برخی دیگرشان به طالبان پیوستند. در شرایط کنونی، بیشترین تهدیدات در سرپل از جانب طالبان است. گروه های مخالف مسلح بیشتر در کدام ساحات ولایت سرپل فعالیت دارند و پایگاه ساخته اند؟ خدمت عرض کنم که در مدت سه سال، ما بر پنج جبهه در مخالفین با جنگ هستیم. شرق ولایت سرپل است که ساحه وسیع است به ولسوالی چمتال ولایت بلخ منتهی می شود و بر غرب ولایت ولسوالی صیاد است که در این جا هم جبهه وسیع را با مخالفین داریم. ولسوالی سانچارک، سوزمه قلعه و چند قریه ای دیگر که با ولسوالی چمتال ولایت بلخ نزدیک است و نیز با ولسوالی گوسفندی همرمز است. در واقع، از شش ولسوالی و مرکز ولایت سرپل، در کل هفت واحد اداری است. از این هفت واحد اداری، یک واحد اداری امن است که ولسوالی بلخاب است. بقیه واحدهای این ولایت ناامن است. پوسته های امنیتی ثابت در برابر مخالفان داریم و نیز ولسوالی کوهستانات است که از سه سال بدین سو در اشغال مخالفان قرار دارد و این ولسوالی به مرکزیت آموزش حملات تروریستی و انتحاری گروه ها تبدیل شده است. پس از آن که فرمانده گروه داعش در شمال افغانستان کشته شد، انتظار می رفت که هسته داعش از بین می رود؛ آیا این انتظار تحقق یافته و یا خواهد یافت؟ البته ما هنوز صدای از داعش نمی شنویم اما این که محو شده باشد، این طوری نیست. ولی نیروهای کشفی و استخباراتی گزارش موثق ارایه نکرده است که داعش نابود شده است یا خیر. در صورت ارایه گزارش، با شما شریک خواهم کرد. جناب والی، در مورد نشست هلیکوپترهای ناشناس در مناطق تحت تسلط مخالفان مسلح بگوید که از چه قرار است؟ در رابطه به این مسئله، نشست هلیکوپترها در ساحه مخالفان مسلح در ولسوالی کوهستانات بوده که شایعه شده بود. دسترسی ما به این ولسوالی مشکل است، علی رغمی که نیروهای امنیتی را وظیفه دادم، در صورتی که اتفاق افتاده باشد، مستند سازی کند اما ما سندی موثق به دست نیاوردیم، ولی شاهدان محل چیزهایی را از طریق تلیفون گفته و تایید کرده اند اما ما سند استخباراتی نداریم. اما مردم محل تایید کرده اند که هلیکوپتر امکااناتی را به دست مخالفان مسلح داده اند. آخرین پرسش را در مورد انتخابات مطرح می کنم که والی صاحب، با وجود این همه نگرانی ها در مورد تهدیدات امنیتی، شما می توانید انتخابات را در سرپل برگزار کنید؟ ما در تمام عرضه ها، آمادگی های ما به حد امکانات ما است. همان طوری که در مسایل دفاعی گفتم آمادگی داریم، در بحث انتخابات هم همین گونه است. علی رغم چالش های امنیتی که داریم ولی در عین حال، آمادگی و تدابیر داریم برای برگزاری انتخابات. سایت های که تحت تسلط دولت بوده، زمینه را فراهم کردیم که نزدیک به 140 هزار نفر در سرپل ثبت نام کرده اند. ما تلاش داریم که پا به پای وضعیت افغانستان و ولایت های همجوار، انتخابات را برگزار کنیم. گفتگو از وحید فرزان خبرگزاری جمهور