پایگاه خبرگزاری جمهور 10 میزان 1398 ساعت 15:55 http://jomhornews.com/fa/news/120960/ -------------------------------------------------- عنوان : پنج کورش کار عازم ازبکستان شدند -------------------------------------------------- متن : قرار است مسابقات بین المللی کورش جام حکیم ترمذی از روز جمعه تاریخ ۴ الی ۷ اکنوبر در شهر ترمذ کشور ازبکستان برگذار گردد. در این مسابقات چهارکورش کار زیر سن ۱۸ و منصور سروری در وزن آزاد از جانب افغانستان شرکت می نمایند. برای جوانان جوایز نقدی ۳ هزار ۲هزار و یک هزار دالر یکجا با مدال توزیع خواهد شد و برای مدال آور وزن آزاد ده هزار، هفت هزار و پنج هزار دالر آمریکایی در جایگاه های اول الی سوم توزیع میگردد.