پایگاه خبرگزاری جمهور 12 حمل 1398 ساعت 14:46 http://jomhornews.com/fa/news/115011/ -------------------------------------------------- عنوان : وزارت زنان: اکثر قضایای حقوقی و جنایی در محاکم به نفع مردان فیصله می‌شوند -------------------------------------------------- وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که علی‌الرغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، اکثر قضایای حقوقی و جنایی در محاکم به نفع مردان فیصله می‌شوند. متن : وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که علی الرغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، اکثر قضایای حقوقی و جنایی در محاکم به نفع مردان فیصله می شوند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اسپوژمی وردک معین پالیسی وزارت امور زنان امروز دوشنبه (12 حمل) در کابل، مدعی شد که قضایای جرمی و حقوقی در محاکم ولایات به شکل عادلانه فیصله نمی شود. بانو وردک افزود که علی الرغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، این قوانین به درستی تطبیق نشده، مردان نسبت به زنان در محاکم ارجحیت داده می شوند. او عدم تطبیق قوانین حمایت از زنان، کمبود کارکنان، قضات و دادستان های زن را درنهادهای عدلی و قضایی از عوامل بروز این مشکل خواند. بانو وردک خاطر نشان کرد که اکثر زنانی که در محاکم ولایات توظیف می شوند پس از مدتی خواستار تبدیل محل وظایف شان به مرکز می شوند که این امرسبب شده تا کمبود حضور زنان در محاکم به ویژه در ولایات، به عنوان یک چالش مطرح شود. معین وزارت زنان خواستار تدویر دوره های استاژ حقوق و قضا از سوی وزارت عدلیه در سطح زون ها شده و تاکید کرد که فارغان رشته های حقوق و شرعیات باید در این سطح آموزش داده شوند. همچنان عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به کمبود متخصصین بخش قوانین درادارات دولتی و خصوصی اشاره کرده آنرا عامل زمانگیرشدن روند تصویب قوانین خواند. آقای انور گفت که اکثریت ادارات متخصصین بخش قوانین ندارند و این امر باعث شده است که مسوده های قوانین که در ادارات تهیه می شوند نواقص جدی داشته باشند و این مساله سنگینی بار وزارت عدلیه را بیشتر کرده و بیشتر زمانگیر می شود. آقای انور به یک برنامه تربیه متخصصین حقوق اشاره کرده و افزود که این وزارت از دو سال به این سو، کارمندان بخش قوانین ادارات را به شکل مسلکی آموزش می دهد. این درحالی است که ادعا می شود که حکومت وحدت ملی در بخش تصویب و تعدیل قوانین پیشرفتی چشم گیری داشته است. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور