پایگاه خبرگزاری جمهور 8 جدی 1398 ساعت 11:18 http://jomhornews.com/fa/news/123563/ -------------------------------------------------- عنوان : منابع: اکثریت مطلق گروه‌های سیاسی به شکل انفرادی با طالبان وارد تفاهم شده‌اند -------------------------------------------------- منابع آگاه از روند صلح افغانستان می‌گویند که اکثریت مطلق سیاسیون و احزاب و سازمان‌های ‌سیاسی به هدف تامین منافع حداکثری‌شان به شکل انفرادی با گروه طالبان وارد تفاهم شده‌اند. متن : منابع آگاه از روند صلح افغانستان می گویند که اکثریت مطلق سیاسیون و احزاب و سازمان های سیاسی به هدف تامین منافع حداکثری شان به شکل انفرادی با گروه طالبان وارد تفاهم شده اند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این منابع تاکید می کنند که این سیاسیون مذاکرات صلح به رهبری حکومت را زمینه ساز تامین حداکثری منافع شان نمی دانند از این رو به شکل انفرادی با گروه طالبان تفاهم کرده و یا وارد تفاهم شده اند. فضل رحمان اوریا آگاه مسایل صلح در گفتگو با خبرگزاری جمهور با اشاره به چالش های شکل گیری یک اجماع داخلی پیرامون صلح گفت، اکثر احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های سیاسی به شکل انفرادی با طالبان وارد تفاهم شده اند. آقای اوریا افزود که این گروه ها به هدف تامین منافع حداکثری شان با گروه طالبان تفاهم کرده اند یا وارد تفاهم شده اند و این امر بزرگترین چالش فراروی شکل گیری یک اجماع داخلی در روند صلح محسوب می شود. به گفتۀ او؛ بر اساس محاسبه سیاسیون، تن دادن به رهبری دولت در مذاکرات صلح تنها حداقل منافع گروه سیاسی را تامین خواهد کرد. همزمان، داکتر محی الدین مهدی عضو پیشین مجلس، هرچند پیرامون "تفاهم" انفرادی احزاب با گروه طالبان تبصره نکرد اما گفت که برخی احزاب "درحد شناخت و تبادل افکار" با این گروه وارد گفتگو شده اند. آقای مهدی افزود که در مواردی از جمله ساختار نظام سیاسی، دیدگاه اپوزیسیون سیاسی با طالبان نزدیک است و این دو جانب ممکن است روی یک نظام سیاسی"صدارتی پارلمانی" به تفاهم برسند. به گفتۀ او؛ نظام پارلمانی در حالی می تواند نقطه اشتراک دیدگاه اپوزسیون و طالبان تلقی شود که این گروه طرفدار نظام "امارتی" یا اداره حکومت توسط یک جمع محدود هستند و اپوزسیون نیز می خواهد نظام پارلمانی را در کشور شکل دهد. اختلاف سیاسیون و حکومت در روند صلح یکی از چالش های جدی در این روند به شمار می رود، امری که حداقل یک مورد باعث شد نشست بین الافغانی که قرار بود در قطر دایر شود به راه نیافتد. باوجود این، یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری که با جمعی از سیاسیون به شمول حامد کرزی در راستای صلح تلاش می کنند روزهای پیش مدعی شد که برای ایجاد اجماع داخلی بین حکومت و سیاسیون در تلاش است. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور