پایگاه خبرگزاری جمهور 19 حمل 1399 ساعت 7:52 http://jomhornews.com/fa/news/126687/ -------------------------------------------------- عنوان : رییس جمهور با والیان زون شمال شرق درباره مبارزه با کرونا صحبت کرد -------------------------------------------------- محمداشرف غنی رییس جمهور با والیان بدخشان، قندوز، بغلان و تخار در رابطه به اقدامات کمیته‌های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد. متن : محمداشرف غنی رییس جمهور با والیان بدخشان، قندوز، بغلان و تخار در رابطه به اقدامات کمیته های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این ویدیو کنفرانس، والیان متذکره ضمن ارائه گزارش کمیته های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا، در خصوص تدابیر، اقدامات و چالش های ناشی از این ویروس، صحبت کردند و پیشنهادات شان را در رابطه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با رییس جمهور شریک ساختند. آنان گفتند که کمیته های آگاهی عامه ایجاد شده، شهرها ضد عفونی گردیده، با جامعه مدنی هماهنگی صورت گرفته و مراکز تجرید یا قرنطینه و همچنان کمیته ها به منظور جلوگیری از احتکار و کنترول قیمت ها ایجاد شده است. والیان مذکور پیشنهاد کردند تا در زمینه های ایجاد مراکز تشخیص و فراهم آوری تجهیزات طبی، تمرکز بیشتر صورت گیرد. سپس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و پالیسی مبارزه با ویروس کرونا را در بخش های عمومی و تخنیکی تشریح نمود و تاکید کرد که دولت نقش رهبری کننده و مدیریتی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا به عهده دارد. وی با بیان اینکه والیان ظرفیت های مدیریتی خوبی در امر مبارزه با ویروس کرونا دارند، گفت شما باید جامعه را در یک چارچوب جدید بخاطر مقابله با این ویروس بسیج کنید و تخمینی از حوادث و آفات ده سال گذشته را ارائه نمایید تا در روشنایی آن تدابیر پیشگیرانه گرفته شود. امرالله صالح همچنان دیدگاه پنج مرحله ای تخنیکی دولت را در قسمت مبارزه با ویروس کرونا از جمله اذعان و اعتراف، شیوع، اوج فلاکت، کمک های اضطراری و احیای دوباره، تشریح نمود و در رابطه به هدایات رییس جمهور در مورد استفاده از پیداوار داخلی و اقتصاد ریاضتی نیز صحبت کرد. محمداشرف غنی پس از استماع صحبت های متذکره، با تاکید بر اینکه تمام ریاست های ولایتی باید تحت رهبری والیان کار کنند، گفت که به ولایت بدخشان 150 میلیون افغانی و به هر ولایت قندوز، بغلان و تخار مبلغ 100 میلیون افغانی، تخصیص و انتقال گردد. آقای غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا با توجه به نیازمندی های ولایات متذکره، اقدامات لازم را انجام دهند و والیان با داشتن تصویر واضح از ولسوالی ها، ارتباطات وهماهنگی را با ولسوالی ها و زون ها بیشتر سازند. رییس جمهور با اشاره بر اینکه از پیداوار زراعتی کشور حمایت صورت می گیرد، گفت که آزمون مبارزه با ویروس کرونا برای دولت- ملت تاریخی است و باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات همه جانبه، بر آن فایق آئیم. خبرگزاری جمهور- کابل