پایگاه خبرگزاری جمهور 23 سرطان 1398 ساعت 11:48 http://jomhornews.com/fa/news/118280/ -------------------------------------------------- عنوان : سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان کابل گذاشته شد -------------------------------------------------- سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان کابل طی مراسمی ویژه با حضور داشت محمداشرف غنی رییس جمهور گذاشته شد. متن : سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان کابل طی مراسمی ویژه با حضور داشت محمداشرف غنی رییس جمهور گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی، امروز یکشنبه (23 سرطان) در مراسم افتتاح کار ساختمانی کمپلکس اداری دارلامان گفت که با منسجم سازی قوای سه گانه دولت، مرکز شهر کابل به شهروندان تعلق خواهد گرفت. کار زیربنایی ساختمانی کمپلکس اداری دارالامان در سال 1397 خورشیدی گذاشته شد که از سوی وزارت امور شهرسازی و واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری پیش برده می شد. بر بنیاد برنامه ریزی حکومت، 27 نهاد دولتی به شمول وزارت خانه ها و نهادهای مستقل به این کمپلکس انتقال داده می شوند که در مرحله نخست، 13 نهاد دولتی و در مرحله دوم، 14 نهاد دولتی انتقال داده خواهد شد. آقای غنی در جریان مراسم افتتاح کار ساختمانی کمپلکس اداری گفت که هر کشور بر اساس تداوم زندگی می کند و اگر تداوم در زندگی نباشد، نمی توان تحول را مدیریت کرد. او افزود:"تداوم اصلی ما این است که پروسه دولت سازی باید در افغانستان از انقطاع برآید و به یک پروسه دوام دار ثبات ملی مبدل شود." وی بیان داشت که نقطه کلیدی حکومت هم زمان با ایجاد کمپلکس اداری، تعهد اصلی به اصلاحات و فضای همکاری است که در جهت خدمت به شهروندان افغانستان ارایه می شود؛ اگر دستگاه دولت، به هر فرد این ملت مسوول نباشد، آرزوی آن ها(ملت) برآورده نخواهد شد. وی به صراحت گفت که در شرایط حاضر، برای نسل جدید افغانستان بهترین زمینه های تعلیم، تحصیل و مقام های عالی فراهم شده و آن ها مسوولیت شان را فراموش نکنند. محمداشرف غنی در حالی که ایجاد تعمیرهای اداری دولت را یک نوید به شهروندان کابل می داند، به صراحت افزود:"ایجاد این تعمیرات در عین حال یک نوید به شهروندان کابل است، نوید ما این است که تمام اداره های دولت در یک جای به صورت منسجم جمع می شوند و حالا که پارلمان در این جا آمده، قصر دارالامان احیا شده، دادگاه عالی تهداب گذاشته می شود، هر سه قوه ممثل می شوند و تعمیرات دیگری می آید و مرکز شهر دوباره به شهروندان تعلق می گیرد." او خطاب به شهرداری و والی ولایت کابل گفت، ضرورت است تا تصویر آینده شهر کابل آورده شود؛ کابلی که در میان تمامی پایتخت های منطقه ذکر می شود. آقای غنی در خصوص فعال سازی قصر دارالامان بیان کرد که احیای این قصر به مناسبت"صدمین سالگرد استقلال" آماده شده و با درایت کاری واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری مدیریت گردید که ظرف چند هفته آینده، تهداب گذاری می شود. بر بنیاد اظهارات وی، احیای قصر دارالامان از شخص امان الله خان تعلق نبوده بلکه به ملت افغانستان تعلق دارد که در شرایط کنونی با همت افغانی، گذشته خود را زنده کرده است. صد سال پیش از امروز، مردم چهاردهی کابل، زمین های زراعتی شان را در برابر قیمت ناچیز به امان الله خان پادشاه کشور تسلیم کردند. امان الله خان در این زمین ها، قصردارالامان را احیا کرد. قصری که معرف افغانستان در جهان بود؛ اما در جریان جنگ های چند دهه اخیر به یک خرابه تمام عیار مبدل گردید. وحید فرزان- خبرگزاری جمهور