پایگاه خبرگزاری جمهور 2 حوت 1397 ساعت 18:17 http://jomhornews.com/fa/news/113726/ -------------------------------------------------- عنوان : مورالس از احتمال حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا خبر داد -------------------------------------------------- متن : رئیس جمهور بولیوی گفت که دونالد ترامپ پس از حمله اقتصادی، آماده مداخله نظامی در ونزوئلاست. اوو مورالس گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه ونزوئلا را هدف حمله اقتصادی قرار داد، برای دخالت نظامی در ونزوئلا آماده می شود. مورالس افزود: ترامپ از این جنگ حمایت می کند و مسئول تخریب و کشتاری خواهد بود که احتمالا در ونزوئلا رخ خواهد داد. ما بر عزم خود برای مقابله با حمله اقتصادی آمریکا علیه ونزوئلا تاکید می کنیم.