پایگاه خبرگزاری جمهور 24 قوس 1399 ساعت 13:50 http://jomhornews.com/fa/news/134372/ -------------------------------------------------- عنوان : مجلس تا دو هفته دیگر مصارف حکومت از کد 91 را دوباره بررسی می‌کند -------------------------------------------------- مجلس نمایندگان به کمیسیون امور مالی و بودجه این نهاد هدایت داد تا دو هفته دیگر مصارف حکومت از کد 91 را دوباره بررسی و گزارش کامل آن را ارائه کند. متن : مجلس نمایندگان به کمیسیون امور مالی و بودجه این نهاد هدایت داد تا دو هفته دیگر مصارف حکومت از کد 91 را دوباره بررسی و گزارش کامل آن را ارائه کند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این تصمیم پس از آن در نشست عمومی امروز دوشنبه (24 قوس) مجلس گرفته شد که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند تا برای بررسی کد 91 و گزارش رسانه ای از این کد، یک کمیسیون ویژه ایجاد گردد. ناهید فرید یک عضو مجلس گفت: "ما این پیشنهاد را بخاطر مطرح کردیم که مصارف کد 91 بیشتر واضح گردد و این کمیسیون پس از بررسی به مردم نیز گزارش دهد." اما؛ میر افغان صافی و صدیق احمد عثمانی رییس و عضو کمیسیون بودجه و امور مالی، از مجلس دو هفته وقت خواستند تا گزارش مفصل را به عنوان کمیسیون اختصاصی مجلس آماده کنند. آقای عثمانی گفت، کدهای 91 و 92 دو کد بسیار مهم و احتیاطی در سند بودجه ملی اند و همه ساله مورد بررسی قرار می گیرد و امسال هم بررسی شد و کمیسیون پیشنهادات مشخصی را در رابطه ارائه کرد؛ ولی موضوعاتی که به رسانه ها درز کرده هم مهم است. آقای عثمانی خطاب به رییس مجلس بیان داشت: "از آنجایی که این مساله در شرایط حساسی که بودجه زیر بررسی قرار دارد، بار دیگر مطرح شده، خواهش می کنیم شما به کمیسیون مالی و بودجه وقت بدهید که گزارش دقیق را به مجلس بیاورد. ما می دانیم که در این کد چه می گذرد ولی یک بخشش به مجلس بر می گردد که پیشنهادات کمیسیون در گزارش قطعیه را پی گیری نمی کند." گفتنی است که اخیراً گزارش منتشر شده که گویا پول های زیادی از کد 91 در 1398 حیف و میل شده است. در این گزارش برخی مقام های نام گرفته شده اند که از این کد به امضای ریاست جمهوری مصارف ادارات و کارمندان خود را تامن کرده اند. اما حکومت این گزارش را رد کرده و گفته که در این گزارش مقاصد سیاسی به کار رفته است. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور