پایگاه خبرگزاری جمهور 20 میزان 1400 ساعت 8:25 http://jomhornews.com/fa/news/143471/ -------------------------------------------------- هشدارگوترش به جهان؛ عنوان : اگر به وضعیت بشری افغانستان توجه نکنید هزینه سنگینی خواهید پرداخت -------------------------------------------------- انتونیوگوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به جهان هشدار داده می‌گوید که اگر وارد عمل نشویم و کمک‌ها را فورآ به افغانستان ارسال نکینم جهان هزینه سنگینی خواهد پرداخت.  متن : انتونیوگوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به جهان هشدار داده می گوید که اگر وارد عمل نشویم و کمک ها را فورآ به افغانستان ارسال نکینم جهان هزینه سنگینی خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری جمهور؛آقای گوترش که روز دوشنبه(19 میزان) درنشستی گفت:" باید برای جلوگیری ازسقوط اقتصاد افغانستان هم تلاش گسترده صورت گیرد". وی تصریح کرد:" اگر ما وارد عمل نشویم و به افغان ها برای مقابله با این طوفان کمک نکنیم، و این کار را به زودی انجام ندهیم، نه تنها افغان ها بلکه همه جهان هزینه سنگینی خواهد پرداخت". آقای گوترش خواستار توجه جدی به وضعیت بشری در افغانستان شده گفت:" دقیقآ 4 هفته پیش، نشست بشری در ژنیف برگزار شد حالا بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است 18 میلیون تن که نیمی از جمعیت افغانستان است، با این بحران آسیب پذیر می شوند." او تاکید کرد باید راه ها برای احیای اقتصاد افغانستان دریافته شود و جهانیان اقدامات جدی را صورت دست گرفته و منابع بیشتر پولی را تزریق کنند تا از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری شود. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خبر داد که تنها درجریان ماه سپتمبر برای حدود 3.8 میلیون افغان، کمک های غذایی را در یافت کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان کشورهای جهان در نشست 17 سپتمبر که به ابتکار و میزبانی سازمان ملل در ژنیو برگزار شده بود، به کمک 1.2میلیارد دالری با افغانستان تعهد سپردند. خبرگزاری جمهور کابل