پایگاه خبرگزاری جمهور 14 میزان 1398 ساعت 17:37 http://jomhornews.com/fa/news/121079/ -------------------------------------------------- عنوان : کابلوف: ما نیاز داریم تا گروه طالبان را به مسکو دعوت کنیم -------------------------------------------------- متن : کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان اظهارداشت: بدون مذاکره با گروه طالبان امکان برقراری صلح در افغانستان وجود ندارد.وی افزود: طالبان مشروعیت خود را در میدان جنگ با نیروهای خارجی و دولتی افغانستان بدست آورده و این مسئله نشان از ضعف حکومت این کشور است. کابلوف افزود: ما نیاز داریم تا گروه طالبان را به مسکو دعوت کنیم و با آنها گفت وگو کنیم و زمینه ساز این فرصت باشیم. نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان درباره انتخابات این کشور اظهار داشت: منطقی بود اگر در آغاز، صلح در افغانستان به نتیجه می رسید و سپس روند انتخابات برگزار می شد. وی گفت: طالبان نیز انسان هستند و تمایلی برای از دست دادن جان خود ندارند و به دنبال برگشت عزتمندانه هستند و اگر این گروه به دنبال زنده کردن قدرتشان در افغانستان باشند ما نیز آن را نخواهیم پذیرفت. کابلوف اذعان داشت: طالبان متعهد شده اند که به دنبال تسلط در افغانستان نیستند و در نظر دارند از طریق روند تقسیم قدرت بصورت دموکراتیک عمل کنند. در ادامه نماینده پوتین اظهارداشت: طالبان از مسکو خواسته تا در روند مذاکرات صلح میان این گروه و طالبان از توانایی خود استفاده کند. وی تأکید کرد: منافع راهبردی روسیه از طریق افغانستانی مستقل و بی طرف و بدون جنگ و مواد مخدر تأمین می شود و روسیه به دنبال احقاق این هدف است. کابلوف افزود: ازسرگیری روند مذاکرات میان گروه طالبان و آمریکا نقطه عطف رسیدن به صلح در افغانستان است و صلح بدون طالبان در این کشور میسر نمی شود.