پایگاه خبرگزاری جمهور 28 دلو 1395 ساعت 13:37 http://jomhornews.com/fa/news/91341/ -------------------------------------------------- نهادهای ناظر بر انتخابات: عنوان : کمیسیون انتخابات استقلالیت ندارد -------------------------------------------------- بر بنیاد فرمان رییس جمهور، کمیسیون انتخابات مکلف است که ظرف سه ماه آینده، روی تقسیم حوزه های انتخاباتی و تثبیت رای دهندگان کار نموده و بر بنیاد آن، طرحی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی به سران حکومت ارایه کند. متن : بر بنیاد فرمان رییس جمهور، کمیسیون انتخابات مکلف است که ظرف سه ماه آینده، روی تقسیم حوزه های انتخاباتی و تثبیت رای دهندگان کار نموده و بر بنیاد آن، طرحی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی به سران حکومت ارایه کند. در پیوند به این موضوع برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات در برابر عمل کردهای کمیسیون انتخابات واکنش نشان داده و گفته اند که این کمیسیون هیچ گونه ابتکار عملی را در دست نداشته و استقلالیت آن زیر سوال رفته است. یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان در گفت وگو به خبرگزاری جمهور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس صدور فرمان تقنینی ارگ ریاست جمهوری، برنامه های انتخاباتی خود را عملیاتی می سازد که این امر، به استقلالیت کمیسیون لطمه وارد می کند. وی خاطرنشان کرد که فرمان صادر شده برای کمیسیون مستقل انتخابات باعث شده است که این کمیسیون ابتکار عمل را در اختیار خود نداشته باشد و بیشتر تحت ماموریت این فرمان گام بر میدارد. در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که انتخابات پارلمانی در کشور به گونه سراسری برگزار نخواهد شد. رنگینه کارگر عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که ناامنی ها در بیشتر ولسوالی های افغانستان به گونه روز افزون تشدید می یابد که از این رو، انتخابات بر اساس قانون اساسی به شکل سراسری در کشور برگزار شده نمی تواند. وی تاکید کرد که نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان قبل از برگزاری انتخابات باید حوزه های انتخاباتی و مناطق ناامن را از وجود هراس افگنان پاک سازی نموده و زمینه برگزاری انتخابات را در آن مناطق فراهم سازند. از سوی هم، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که حکومت افغانستان به عنوان حامی کمیسیون مستقل انتخابات، از برنامه هایش حمایت کرده و به استقلالیت آن احترام خواهد گذاشت. وی افزود که حکومت وحدت ملی به هیچ وجه در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نخواهد کرد اما پشتیبانی سیاسی کمیسیون انتخابات خواهد بود. این در حالی است که قرار است ظرف چند روز آینده، کمیسیون مستقل انتخابات طرح جامع را در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی به سران حکومت ارایه کند که در این طرح، همه جوانب انتخاباتی در نظر گرفته شده است. وحیدفرزان خبرگزاری جمهور