پایگاه خبرگزاری جمهور 18 میزان 1400 ساعت 13:34 http://jomhornews.com/fa/news/143417/ -------------------------------------------------- عنوان : روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی از سر گرفته می‌شود -------------------------------------------------- کابینه طالبان فیصله کرده است که روند توزیع‌ شناس‌نامه‌های برقی را مانند گذشته از سر گرفته شود. متن : کابینه طالبان فیصله کرده است که روند توزیع شناس نامه های برقی را مانند گذشته از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آژانس دولتی باختر امروز یکشنبه(18 میزان) خبر داده است که کابینه طالبان فیصله کرده است که اداره ملی احصاييه و معلومات مانند گذشته توزيع شناس نامه های برقی را ادامه دهد. این درحالی که درجلسه قبلی کابینه طالبان فیصله شده بود که روند توزیع شناسنامه های برقی و پاسپورت ازسر گرفته شود. ازچهارشنبه هفته قبل روند توزیع پاسپورت آغاز شد اما تا هنوز توزیع شناسنامه های برقی به طور رسمی آغاز نشده است. با سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان بر افغانستان روند ارایه خدمات عامه به شمول توزیع شناسنامه های برقی برای مدتی متوقف شده بودند که کار برخی ادارات دولتی هنوز هم فعال نشده است. خبرگزاری جمهور- کابل