پایگاه خبرگزاری جمهور 1 قوس 1397 ساعت 13:37 http://jomhornews.com/fa/news/110559/ -------------------------------------------------- عنوان : فعالان مدنی: حکومت افغانستان به تعهدات خود در نشست بروکسل عمل نکرده است -------------------------------------------------- اعضای جامعه مدنی افغانستان از عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل به جامعه جهانی سخت انتقاد می‌کنند. متن : اعضای جامعه مدنی افغانستان از عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل به جامعه جهانی سخت انتقاد می کنند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اعضای جامعه مدنی افغانستان امروز پنجشنبه (اول قوس) در یک نشست خبری در کابل از عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل انتقاد کرده و خواهان حمایت جامعه جهانی از جامعه مدنی افغانستان شدند. به تاریخ چهار و پنج ماه اکتوبر سال 2015 میلادی حدود ۷۰ کشور و نماینده های سازمان های جهانی تعهد 15.2 میلیارد دالر کمک را برای چهار سال به افغانستان نمودند اما جامعه جهانی در بدل این کمک ها خواست های نیز از حکومت افغانستان داشت. حکومت افغانستان در برابر این کمک چهل تعهد اساسی را برای جامعه جهانی کردند که شامل مبارزه با فساد، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی، مصونیت حقوق بشری، اصلاحات همه جانبه درنظام انتخابات، تأمین حقوق زنان، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و برخی موارد دیگر می شود. قرار است در ادامه تعهدات جامعه جهانی برای افغانستان نشست جینوا در 28 و 29 نوامبر سال جاری میلادی در جینوا سوییس برگزار شود. با نزدیک شدن نشست جینوا اعضای جامعه مدنی افغانستان با انتقاد ازعملی نشدن تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی ابراز نگرانی دارند که سرنوشت تعهدات نشست جینوا درعمر کوتاه حکومت وحدت چه خواهد شد. نعیم ایوب زاده عضو جامعه مدنی افغانستان گفت، تعهدات حکومت وحدت ملی در بخش های ارایه خدمات به مردم، تامین امنیت، آوردن اصلاحات و انتخابات عملی نشده است که هیچ؛ حتی وضعیت در این بخش ها بدتر شده است. وی افزود:" نگرانی ما این است که آیا تعهدات حکومت وحدت ملی در نشست جینوا را حکومت بعدی عملی خواهد کرد و از آدرس جامعه جهانی چه تضمین وجود دارد". آقای ایوب زاده گفت:" یک چالش بزرگ این است که با عدم سیستم، هر حکومت با برنامه جداگانه می آید که درطول عمرش عملی کرده نمی تواند و باز درحکومت بعدی این برنامه ها به طورکلی نا دیده گرفته می شود." آقای ایوب زاده افزود:" در نهایت از تعهدات ارایه شده حکومت به جامعه جهانی در نشست جینوا نگرانی هستیم که مثل تعهدات نشست بروکسل بدون نتیجه باقی نماند." وی گفت:" خواست ما درنشست جینوا از جامعه جهانی این خواهد بود که از نظارت جدی جامعه مدنی افغانستان حمایت جدی کند تا تعهدات حکومت در نشست های جهانی برای جامعه جهانی بدون نتیجه باقی نماند." فرزان مشعل عضو جامعه مدنی که قرار است به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست جینوا شرکت کند گفت:" جامعه مدنی افغانستان از آدرس مردم افغانستان پیشنهادهای مشخص برای جامعه جهانی خواهد داشت." خانم مشعل تصریح کرد که پایان جنگ، حکومت داری خوب و پاسخگو،انکشاف پایدار و رشد اقتصادی و دادن نقش موثر برای جامعه مدنی از خواست های اصلی آنها از جامعه جهانی خواهد بود. قرار است که 10 تن از اعضای جامعه مدنی افغانستان در نشست جینوا شرکت کنند. محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور