پایگاه خبرگزاری جمهور 24 میزان 1400 ساعت 14:50 http://jomhornews.com/fa/news/143626/ -------------------------------------------------- عنوان : پاکستان 16 لاری مواد خوراکی به افغانستان کمک کرد -------------------------------------------------- دولت پاکستان 16 لاری مواد خوراکی که به کابل رسیده را به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تسیلم داد. متن : دولت پاکستان 16 لاری مواد خوراکی که به کابل رسیده را به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تسیلم داد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این کمک ها از سوی منصور احمدخان سفیر پاکستان در کابل، به خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین تحویل داده شد. خلیل الرحمان حقانی نیز ضمن قدر دانی از این مساعدت های پاکستان افزود که هم اکنون در سراسرکشور امنیت وثبات تأمین است، بناً امریکا و جامعه حهانی باید به مردم افغانستان کمک وهمکاری کنند. منصور احمد خان سفیر پاکستان، مقیم کابل گفت که افغانستان وپاکستان، دوکشور همسایه و دارای دین و کلتور مشترک اند و پاکستان هیچوقت افغانها را تنها نمی گذارد و برعلاوه کمک های بشری، به همکاریهای خود درسایر بخشها نیز ادامه میدهد. او همچنین، از بازگشایی دوباره در وازه های تورخم، ویش وسایر بنادر، اطمینان داده و افزود که عنقریب، همه دروازه ها به روی افغانهای که اسناد مورد نیاز را داشته باشند، باز می شود و برای آنعده مریضان که اسناد نداشته باشند، به اساس نیازمندی که دارند، اجازه عبور داده می شود. خبرگزاری جمهور- کابل