پایگاه خبرگزاری جمهور 22 دلو 1397 ساعت 10:45 http://jomhornews.com/fa/news/113331/ -------------------------------------------------- عنوان : یک کارمند اداره ثبت و احوال نفوس به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شد -------------------------------------------------- وزارت امور داخله کشور از بازداشت یک کارمند اداره ثبت و احوال نفوس در کابل به اتهام رشوه‌ستانی خبر می‌دهد. متن : وزارت امور داخله کشور از بازداشت یک کارمند اداره ثبت و احوال نفوس در کابل به اتهام رشوه ستانی خبر می دهد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در خبرنامه وزارت امور داخله که امروز دوشنبه (22 دلو) به نشر رسیده آمده:"موظفین پولیس استخبارات یک تن از کارمندان ثبت و احوال نفوس را به ظن اخذ رشوه شناسایی و بازداشت کردند." خبرنامه افزوده:"این فرد، می خواست در بدل توزیع پنچ جلد تذکره تابعیت به گونه غیابی مبلغ 1250 دالر امریکایی رشوه اخذ نماید که توسط پولیس شناسایی و بازداشت گردید." خبرگزاری جمهور- کابل