پکتیا به عنوان منطقه امن برای گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان اعلام می‌شود
گفتگوی تلفنی غنی و پنس؛ مردم افغانستان به صلح نزدیک شده‌اند
انتقاد از کمپاین‌های پیش از وقت نامزدان انتخابات پارلمانی؛ حکومت امکانات فراهم می‌کند
ادعاهای عجیب در مورد انتخابات؛ بسیاری از نامزدان از کمیسیون اجازه گرفته اند
امریکا تمایلی به زیر فشار قرار دادن گروه طالبان و حامیان آن ندارد
اتحادیه اروپا نحوه برخورد با پناهجویان را بررسی می‌کند
رییس اجرایی افغانستان و رییس جمهور پاکستان در تاجیکستان با یکدیگر دیدار کردند
معاون اول مجلس: انتخابات آینده روند فرمایشی اتحادیه اروپا است
نمایندگان مجلس با پیشنهاد طرح صلح به حکومت موافقت کردند
هالند به کمک‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد
پربازدیدترین