ارگ: امیدواریم پاکستان پیام‌ها را درست دریافت کند
سفیر جدید امریکا برای افغانستان تایید شد
وقت آن فرا رسیده تا جلو کشورهای حامی تروریزم گرفته شود
در امر مبارزه با تروریزم با افغانستان همکاری می‌کنیم/ تفکیک قایل شدن بین تروریستان در منطقه نگران کننده است
رییس جمهور وارد نیویارک شد
حمله انفجاری چهارراهی زنبق شهر کابل در پاکستان طرح ریزی شده بود
رییس جمهور عازم امریکا شد
طالبان افغانستان ادعای رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان را رد کردند
نقش رییس اجرایی در حکومت نمایشی است؛ ارگ نهادهای امنیتی را سیاسی و قومی ساخته است
غنی و ترامپ در نیویارک با هم ملاقات می‌کنند
پربازدیدترین