کاهش شمار خبرنگاران زن در افغانستان؛ جنگ و نا امنی عامل اصلی است
بلند رفتن قیمت مواد نفتی پای سه مقام حکومتی را به مجلس کشاند
مشکل کمبود برق در شب در شهر کابل حل خواهد شد
افزایش بی‌سابقه تولید مواد مخدر در کشور؛ مقدار مواد مخدر تولید شده به 9 هزار تن در سال رسیده
روند بازگشت مهاجرین به دلیل افزایش ناامنی کاهش یافته است
نشست چهار جانبه در ترکیه؛ وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان بررسی می‌شود
امریکا برای 3500 کارمند افغان خود ویزا صادر می‌کند
یمن با بزرگترین قحطی جهان روبروست
سنگ تهداب یک مرکز درمانی در شهر ایبک سمنگان گذاشته شد
بنیاد بیات، دو هزار آله شنوایی برای ناشنوایان و کم شنوایان توزیع می‌کند
پربازدیدترین