کمیسیونی مساله درج نام سایر اقوام در شناسنامه‌های الکترونیکی را بررسی می‌کند
شماری از دانشجویان افغان برای آموزش زبان به ترکیه فرستاده می‌شوند
ارائه خدمات صحی از طرف سکتور خصوصی باید استندرد شود
مبارزه با مواد مخدر نیازمند راهکارهای عملی است
مرحله تطبیق آزمایشی برنامه انکشاف زراعت روستایی در ولایت ننگرهار آغاز شد
وزارت کار روند بایومتریک خانواده شهدا و معلولین را آغاز کرد
روند بازنگری نصاب تعلیمی در مکاتب و انستیتیوت‌های تعلیمات تخنیکی آغاز شده است
رییس امنیتی شورای ملی به خارج از کشور فرار کرده است
به غضب زمین پایان می‌دهیم/ هر نوع مقاومت در برابر آن را می‌شکنانیم
نی: آزادی بیان در کشور بدترین وضعیت خود را تجربه می‌کند
پربازدیدترین