غنی: یک نقشه واضح از ساحه دشت برچی آماده شود
وزارت زنان: موانع حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری برداشته می‌شود
قحطی بیش از 5 میلیون کودک یمنی را تهدید می‌کند
مجلس وزرای انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب را استجواب کرد
وزیر مهاجرین: هیچ مهاجر افغان از این پس به گونه اجباری از ترکیه اخراج نمی‌شود
پرونده زندانیان دوباره بررسی می‌شود/ دستگاه مدیریتی محابس باید انسان محور شوند
11 قمارباز در نیمروز به بازداشتگاه فرستاده شدند
حکومت خواستار همکاری علمای دینی برای حفاظت از محیط زیست شد
رئیس شهرسازی هرات: ساخت و ساز خودسر نکنید
نی:‌ در حکومت وحدت ملی در هر سال 13 خبرنگار کشته شده است
پربازدیدترین