محقق: آیا طالبان و کوچی‌ها به تشویق غنی بر مناطق مرکزی هجوم نبرده‌اند؟

23 ثور 1398 ساعت 9:46

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به حمله طالبان و کوچی‌ها بر مناطق مرکزی گفته که آنان به تشویق آقای غنی چنین اقدام کرده‌اند.محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به حمله طالبان و کوچی‌ها بر مناطق مرکزی گفته که آنان به تشویق آقای غنی چنین اقدام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ براساس گزارش‌ها دو شب پیش (21 بر 22 ثور) طالبان و کوچی‌ها بر حصه دوم بهسود حمله کرده و تلفاتی را نیز بر نیروهای مردمی وارد کرده‌اند.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی گفته که افراد مسلح طالبان به حمايت عناصرى از كوچي‌ها این حمله را راه اندازی کرده اند.

رییس جمهور هفته گذشته در دیدار با بزرگان قوم کوچی گفته بود که علفچرها را برای بیست نسل برای کوچی‌ها حفظ می‌کند.

آقای محقق گفته که این اظهارات آقای غنی تحریک آمیز و به معناى ترغيب آنان (کوچی‌ها) به یک جنگ بين‌القومى با هزاره‌ها بود.

او از بحث منازعه كوچى و ده‌نشين به عنوان زخم ناسور یاد کرده و گفته که آقاى غنى در جريان كمپاين انتخابات رياست جمهورى گذشته وعده داده بود كه از هجوم كوچى‌های مسلح به مناطق مركزى هزاره نشين جلوگيرى می‌كند.

اما به گفته او، حکومت آقای غنی نه تنها هيچ اقدامى براى حل این مشکل نكرده بلکه همان اقدامى را كه حكومت‌هاى قبلى براى جلوگيرى از جنگ، سالانه در فصل بهار یک نيروى حايل در خط فاصل بين بهسود و دشت گوله، منطقه درگيرى مستقر می‌نمود، آن كار را هم انجام نداد.

او همچنین گفته، شعار طالبان جنگ علیه قواى خارجى و حكومت دست نشانده هست، اما تجاوزشان بالاى مردم بی‌دفاع بهسود در جهت مخالف اين شعار بوده و جای سوال است که آیا طالبان این جنگ قومى را به انتخاب خود و يا تحت فشار چى محافلى داخلى يا خارجى عليه مردم هزاره آغاز می‌كند.

به گفته او، از دير زمان قرار بود كه بناء به درخواست مردم و پيشنهاد ولايت ميدان وردک یک قطعه نظامى محلى براى حصه دوم بهسود منظور و پرسونل آن از مردم بهسود اكمال گردد، آيا عدم منظورى آن و مسكوت ماندن آن از طرف حكومت و در نتيجه حمله مشترک طالبان و كوچى‌هاى مسلح عليه مردم بی‌دفاع بهسود به معناى هماهنگى مشترک حكومت و طالبان براى سر كوب مردم بهسود نيست.

این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز درگیری‌های شدیدی در ولسوالی‌های بهسود میدان وردک میان کوچی‌ها و مردم ده‌نشین رخ داده که تلفات زیادی هم برجا گذاشته است.

با وجود وعده دولت، مشکل مردم ده‌نشین مناطق مرکزی با کوچی‌ها تا هنوز به شکل اساسی حل نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل
 
 


کد مطلب: 116348

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/116348/

جمهور
  https://www.jomhornews.com