دستور تازه طالبان به دانشگاه‌های خصوصی: حق ندارید دانشجویان دختر را جذب کنید

9 دلو 1401 ساعت 7:33

وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان در مکتوبی به دانشگاه‌های خصوصی دستور داده که دانشجویان دختر را جذب نکنند.


وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان در مکتوبی به دانشگاه‌های خصوصی دستور داده که دانشجویان دختر را جذب نکنند.

در مکتوبی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی مکلف هستند تا پنج‌ روز پیش از برگزاری آزمون کانکور، این وزارت و اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا هیأت مشترکی برای نظارت از روند آزمون کانکور توظیف شود.

در این درحالی است که حدود دو ماه طالبان تحصیل دختران را تا امر ثانی ممنوع اعلام کرد.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 157412

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/157412/

جمهور
  https://www.jomhornews.com