سرپرست وزارت دفاع طالبان با معاون سفیر ایران دیدار کرد

14 دلو 1401 ساعت 7:08

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران دیدار کرده و روی تحکیم روابط دو کشور گفتگو نموده است.


مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران دیدار کرده و روی تحکیم روابط دو کشور گفتگو نموده است.

وزارت دفاع گروه طالبان امروز پنج ‌شنب(13دلو) در اعلامیه‌ای گفته که دو طرف در این روی تحکیم روابط حسنه بین دو کشور همسایه و سایر موضوعات مورد نظر گفتگو نمودند.

ایران یکی از کشور‌های حامی گروه طالبان است اما تا هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 157573

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/157573/

جمهور
  https://www.jomhornews.com