تنش فزیکی میان سران گروه طالبان

3 حمل 1402 ساعت 11:04

تصویر که شکسته شدن دست ندامحمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه را نشان می‌دهد در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شده است‌.


تصویر که شکسته شدن دست ندامحمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه را نشان می‌دهد در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شده است‌.

منابع می‌گویند که دست ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان در درگیری با باقی حقانی، رئیس اداره ملی امتحانات این گروه شکسته است.

منابع گفته که ندا محمد ندیم، با شماری از محافظانش به باقی حقانی رییس کمیته امتحانات طالبان دستور می‌دهد که چند نفر را باید بدون امتحان در دانشکده طب دانشگاه کابل کامیاب کند اما باقی حقانی رد می‌کند که منجر به تنش فزیکی هر دو می‌شوند.

باقی حقانی مدتی سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه بود که ندا محمد ندیم به جای گماشته شد.

خبرگزاری جمهو


کد مطلب: 158798

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/158798/

جمهور
  https://www.jomhornews.com