بانک مرکزی 15 میلیون دالر به فروش می‌رساند

5 حمل 1402 ساعت 19:46

بانک مرکزی تحت کنترول گروه طالبان اعلام کرده که فردا مبلغ 15 میلیون دالر امریکایی را به فروش می‌رساند.


بانک مرکزی تحت کنترول گروه طالبان اعلام کرده که فردا مبلغ 15 میلیون دالر امریکایی را به فروش می‌رساند.

این بانک امروز شنبه(5 حمل) در اعلامیه‌ای گفته که مبلغ 15میلیون دالر امریکایی را طی پروسه داوطلبی به روز یک‌شنبه (6حمل) به طور لیلام به‌فروش می رساند. بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی اشتراک نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

بانک گفته که برنده‌گان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یک‌بار بطور نقد تحویل بانک مرکزی کنند.

گفتنی است که اخیرآ قیمت دالر در برابر پول افغانی کاهش یافته است.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 158849

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/158849/

جمهور
  https://www.jomhornews.com