طالبان روند اخذ امتحان معلمین حجاج را آغاز کردند

10 حمل 1402 ساعت 9:01

وزارت ارشاد، حج و اوقاف گروه طالبان اعلام کرده که روند اخذ امتحان معلمین حجاج را در سراسر کشور آغاز کرده است.


وزارت ارشاد، حج و اوقاف گروه طالبان اعلام کرده که روند اخذ امتحان معلمین حجاج را در سراسر کشور آغاز کرده است.

این وزارت شب گذشته(9حمل) در اعلامیه‌ای گفته روند ارزیابی و امتحان از آن‌عده کاندید معلمین که قبلا ثبت نام کرده بودند در مجتمع حجاج زون مرکز و واحدهای دومی این وزارت روز گذشته آغاز شده است.

اعلامیه افزوده که جهت فراهم آوری سهولت و شفافیت در پروسه حج امسال علمای را که سند فراغت معتبر از علوم دینی داشته و سیرت و صورت آنان با شریعت برابر باشند و همچنین توانای خدمت حجاج را داشته باشند را از طریق رقابت آزاد و پس از موفقیت در مرحله ارزیابی و امتحان به حیث معلمین حجاج استخدام می‌نماید.

طالبان گفته که دراین پروسه 12 هزار تن از علمای کرام در سراسر کشور ثبت نام نموده اند که از جمله به تعداد 2 هزار و 193تن آنها در نواحی شهر کابل ثبت نام شدند که نوبت وار ایشان مرحله ارزیابی و امتحان را سپری می نمایند.

در اعلامیه آمده که روزانه بیش از 200 تن در مرکز مجتمع حجاج ارزیابی و امتحان از آنان اخذ می گردد و این روند تا چند روز آینده ادامه می یابد.

اعلامیه افزوده که تطبیق پروسه امتحان برای مرکز هیئت شش نفری و برای ولایات هیئت سه نفری را اعزام نموده است، تا در همکاری با هیات ولایتی که متشکل از رئیس ارشاد، حج و اوقاف، یکتن از اعضای شورای علماء و نماینده ولایت مربوطه می باشند روند ارزیابی و امتحان علما را پیش ببرند.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 159012

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/159012/

جمهور
  https://www.jomhornews.com