طالبان: در مرحله آزمایشی تقویت اقتصاد و مبارزه با گرسنگی و فقر قرار داریم

3 جوزا 1402 ساعت 9:37

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای گروه طالبان با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد این گروه دیدار کرده و گفته که در مرحله آزمایشی تقویت اقتصاد و مبارزه با گرسنگی و فقر قرار داریم.


مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای گروه طالبان با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد این گروه دیدار کرده و گفته که در مرحله آزمایشی تقویت اقتصاد و مبارزه با گرسنگی و فقر قرار داریم.

ارگ تحت کنترول گروه طالبان بامداد امروز چهارشنبه(3جوزا)گفته که سرپرست وزارت اقتصاد در این دیدار گزارش کاری خویش را ارائه کرده و در مورد پلان های آینده معلومات داد.

حنیف گفته که تا پایان سال جاری برای انکشاف پایدار، ثبات اقتصادی و تنظیم کمک های بشردوستانه در پلان کاری خود پروگرام های اساسی را جابجا کرده است که با تطبیق آنها نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

مولوی عبدالکبیر گفته که تمرکز همه ادارات باید بر تقویت اقتصاد کشور و تطبیق پروژه های اساسی باشد تا منفعت برای مردم عام بیشتر باشد.

اوافزوده که امارت طالبان در مرحله آزمایشی تقویت اقتصاد، بازسازی نهادها و مبارزه با گرسنگی و فقر قرار دارد که باید از آن موفق بدر آید.

گفتنی است که با تسلط گروه طالبان فقر و بیکاری روز افزون دامن‌گیر شهروندان کشور شده است.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 160731

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/160731/

جمهور
  https://www.jomhornews.com