گروه طالبان:

صادرات درماه میزان سال جاری نسبت به ماه میزان سال گذشته بیش از 10میلیون دالر کاهش یافتند

28 عقرب 1402 ساعت 10:38

اداره احصائیه و معلومات گروه طالبان اعلام کرده که صادرات افغانستان تحت کنترل این گروه درماه میزان سال جاری نسبت به ماه میزان سال گذشته 10.3 میلیون دالر کاهش یافته است.


اداره احصائیه و معلومات گروه طالبان اعلام کرده که صادرات افغانستان تحت کنترل این گروه درماه میزان سال جاری نسبت به ماه میزان سال گذشته 10.3 میلیون دالر کاهش یافته است.

اداره احصائیه و معلومات تحت کنترل گروه طالبان بامداد امروز یکشنبه(28عقرب) اعلام کردند که مجموع ارزش صادرات کشور در  ماه میزان سال جاری به 250.4 دالر و مجموع ارزش واردات به 798.2 میلیون دالر می‌رسد.

این در حالی‌است که مجموع ارزش صادرات کشور درماه میزان سال گذشته به  260.7 میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام کاهش 10.3 میلیون دالر را در صادرات کشور طی ماه میزان سال 1402 نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان می‌دهد.

هم‌چنان مجموع ارزش واردات کشور در ماه میزان سال 1401 به 659.4 میلیون دالر می‌رسید که نسبت به سال روان 138.8 میلیون دالر کاهش را نشان می‌دهد.

ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه میزان سال روان به پاکستان، هندوستان و چین بوده و در ماه میزان سال گذشته هم به کشورهای پاکستان، هندوستان و تاجیکستان بوده است. 

به اساس این ارقام بیش‌ترین واردات در ماه میزان سال 1401 و سال روان از کشورهای پاکستان، ایران و چین بوده است.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 165933

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/165933/

جمهور
  https://www.jomhornews.com