سفیر جاپان از کمک بیش از 13 میلیون دالری کشورش به افغانستان خبر داد

25 ثور 1403 ساعت 9:41

تاکایوشی کورومیا سفیر جاپان برای افغانستان با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان دیدار کرده و گفته که کشورش بیش از 13 میلیون دالر را به خاطر عرضه خدمات صحی و واکسین پولیو برای مردم افغانستان اختصاص داده است.


تاکایوشی کورومیا سفیر جاپان برای افغانستان با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان دیدار کرده و گفته که کشورش بیش از 13 میلیون دالر را به خاطر عرضه خدمات صحی و واکسین پولیو برای مردم افغانستان اختصاص داده است.

وزارت اقتصاد تحت کنترل گروه طالبان امروز سه‌شنبه(25 ثور) دراعلامیه‌ی از قول سفیر جاپان گفته که او ضمن ابراز غم شریکی با متضررین سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف کشور ، از ادامه کمک‌های بشر دوستانه و اضطراری شان به مردم افغانستان اطمینان داده است.

سفیر جاپان گفته که قرار است کشور جاپان مبلغ 6.9 میلیون دالر را از طریق دفتر (WHO) برای بهبود عرضه خدمات صحی و ظرفیت سازی کارمندان صحی کمک نمایند و هم‌چنین مبلغ 6.9 میلیون دالر را از طریق دفتر یونیسیف برای تطبیق پروسه واکسین اختصاص داده‌اند که از این طریق در کمپاین ملی واکسین برای 4.7 میلیون طفل سهم بگیرند.

کورومیا از همکاری کشور جاپان در تطبیق پروژه‌های بدیل معیشت کشت مواد مخدر با دهاقین در ولایات مختلف کشور نیز به گروه طالبان اطمینان داده است.

سرپرست وزارت اقتصاد، گروه طالبان تطبیق پروژه های انکشافی در سکتورهای زراعت ، صحت و بخش‌های زیر بنایی را به سود مردم افغانستان خوانده است.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 172176

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/172176/

جمهور
  https://www.jomhornews.com