افغانستان و چین روی از سرگیری صادرات جلغوزه گفتگو کردند
وزارت مخابرات و شرکت‌های مخابراتی روی ایجاد سهولت ارتباطی توافق کردند
پاکستان 16 لاری مواد خوراکی به افغانستان کمک کرد
بیش از 30 تُن کمک‌های بشری برای افغانستان به ازبکستان رسیدند
شرکت‌های هوایی پروازها میان کابل- اسلام آباد را از سر می‌گیرند
طالبان قطع جنگلات و قاچاق چوب چارتراش را ممنوع اعلام کردند
بلند رفتن قیمت مواد نفتی و گاز از سوی مقام های دولتی بررسی شد
اتحادیه اروپا کمک مشروط  یک میلیارد یورويی خویش را به افغانستان اعلام کرد
پاکستان به تعلیق درآوردن پرواز‌های کابل – اسلام آباد کام‌ایر را رد کرد
میلیون‌ها دالر پول نقد مقامات حکومت پیشین به وزارت مالیه واریز شد
پربازدیدترین