بانک مرکزی فردا 11 میلیون دالر به فروش می‌رساند
امریکا نزدیک به 330 میلیون دالر دیگر به افغانستان کمک می‌کند
برنامه جهانی غذا به 50 هزار نفر در افغانستان حرفه آموزش داده است
اوکراین 30 هزار تن گندم به افغانستان کمک کرد
بسته نقدی 40 میلیون دالری به کابل رسید 
18 تُن جلغوزه به ایتالیا صادرمی‌گردد
بانک مرکزی فردا 12 میلیون دالر را به فروش می‌رساند
یک بانو برنده قرارداد تهیه ذغال سنگ برای وزارت داخله شد
شرکت 77 ترکی در سرای شمالی کابل پل هوایی احداث می‌کند
نشست صنعت‌کاران به تنش کشانیده شد
پربازدیدترین