حکومت 250 میلیون افغانی را خلاف قانون به بودجه وزارت صلح افزود کرده است
شرکت الکوزی دچار اختلافات درونی شده؛ بازپس‌گیری زمین‌های دولتی با مشکل مواجه می‌شود
رییس جمهور برنامه صرفه‌جویی یک میلیارد دالر در سکتور امنیتی را از سه سال به دو سال تقلیل داد
ایتالیا و بریتانیا برای توسعه میدان هوایی هرات کمک می‌کنند
اتاق تجارت به مردم افغانستان: نگران نباشید تبادله کالا از طریق مرز با ترکمنستان جریان دارد
بانک مرکزی افغانستان: دیتابیس گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله برای صرافان ایجاد شده است
اترا: 90 درصد نفوس کشور زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد
صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا 50 میلیارد دالر اختصاص داد
هندوستان سرک بند امیر- یکاولنگ و سرک میدان هوایی مزار شریف را تمویل می‌کند
تدارکات ملی: صدها شرکت قراردادی تحت محرومیت قرار گرفته‌اند
پربازدیدترین