کار 9 پروژه برق رسانی تکمیل و کار 22 پروژه دیگر در جریان است
اترا: با آغاز هفته‌ای کاهش خشونت، صدها پایه آنتن مخابراتی دوباره فعال شد
شرکت برشنا: ماهانه شدن صرفیه برق 2 تا 3 میلیارد افغانی برعواید برشنا خسارت وارد می‌کند
وزارت مالیه: بیش از 200 میلیارد افغانی در سال 1398 مالیات جمع‌آوری شده است
اداره عملیاتی ریاست جمهوری: بیش از 400 پروژه در سال جاری تطبیق شده است
شرکت هوایی باختر دوباره فعال می‌گردد
ایجاد شرکت انکشاف ملی با ادغام هشت شرکت دولتی
وزارت تجارت: صادرات افغانستان در ماه جنوری به 16.6 میلیون دالر رسیده است
وزارت ترانسپورت: میزان مبادلات تجاری از بندر چابهار تنها 5 میلیون دالر بوده است
دیدار غنی با وزیر خارجه ترکمنستان؛ زمینه پروسس گاز در هرات فراهم می‌شود
پربازدیدترین