تولید برق در بندهای نغلو، ماهی‌پر و سروبی افزایش یافته است
بانک انکشاف آسیایی کمک 40 میلیون دالری را به افغانستان تصویب کرد
قراردادهای اعمار شفاخانه ویروس کرونا در 5 ولایت تایید شد
دومین محموله گندم اهدایی هند به افغانستان از بندر چابهار بارگیری شد
نشست شورای عالی اقتصادی؛ دو مسوده ترانزیتی تایید شد
بانک جهانی: 200 میلیون دالر از بسته کمکی هفته آینده به حکومت افغانستان انتقال می‌شود
رییس جمهور بر رفع مشکلات حقوقی سکتور خصوصی تاکید کرد
قرارداد انتقال لین برق 220 کیلوولت از ننگرهار به کنر امضا شد
غنی دستور داد مشکلات امنیتی گمرکات هرات و قندهار فوراً رفع شود
شورای عالی اقتصادی روی مدیریت پروژه‌های سرک سازی نشست برگزار کرد
پربازدیدترین