نمایشگاه تولیدات روستایی در کابل برگزار شد
شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان افتتاح شد
حکومت باید از واردات میوه تازه به کشور جلوگیری کند
کمیسیون تدارکات ملی 21 قرارداد به ارزش 5.5 میلیارد افغانی را تایید کرد
عبدالستار خواصی موسسه تحصیلات عالی ام را به زور گرفته است
نشستی پیرامون تعهدات افغانستان به جامعه جهانی در ژنو برگزار می‌شود
ششمین نشست کمیته‌ حمل و نقل بندر چابهار میان افغانستان و ایران برگزار می‌شود
کمیسیون تدارکات ملی، 7 قرارداد به ارزش بیش از 481 میلیون افغانی را تایید کرد
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده است
کمیسیون تدارکات 10 قرارداد به ارزش 22.1 میلیارد افغانی را تایید کرد
پربازدیدترین