78 نفر جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شده اند
در هفته جاری 29 پروژه به ارزش 330 میلیون دالر به بهره‌برداری سپرده می‌شود
وزارت زراعت: نزدیک به 2500 تُن عسل در سال گذشته تولید شده است
پیشرفت چهل درصدی فاز اول قطعه چهارم راه آهن هرات - خواف
نمایندگان: وزارت مالیه با صدور یک مکتوب مصوبه مجلس را ملغا قرار داده است
رییس جمهور: خط آهن شیرخان بندر- قندوز به سرمایه‌گذاری تاجیکستان احداث می‌شود
وزارت فواید عامه:8 پروژه انکشافی در جریان یک هفته افتتاح شده است
کار فاز دوم بند کجکی بزودی به اکمال خواهد رسید
بند کمال خان امروز افتتاح می‌شود
پاکستان تا میرانشاه به موترهای باربری افغانستان اجازه ورود داد
پربازدیدترین