نشست ویانا؛ محقق: شاخه حقانی طالبان به مذاکره تمایل دارند
جهان روز به روز ارزش امارت طالبان را درک می‌کند
چهارمین دور از نشست ویانا آغاز شد
مهاجران افغانستان در پاریس در یک حرکت اعتراضی خواستار تحریم نشست دوحه شدند
حقوق زنان افغانستان در نشست دوحه برجسته خواهد بود
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و هیأت همراه‌اش عازم اتریش شدند
چهارمین نشست مخالفان طالبان فردا در ویانا برگزار می‌شود
فعالان زن رییس یونما را به سفیدنمایی طالبان و خیانت به زنان متهم کردند
ادعای گروه طالبان: عوامل ناامنی در افغانستان از بین رفته‌اند
گروه طالبان از تعیین سفیر غیر مقیم کشور نیکاراگوئه برای افغانستان استقبال کردند
خواندنی
پربازدیدترین