پاکستان تورخم را به روی دانشجویان افغان باز کرد
دوست محمدی از پیشگامان خبرنگاری هرات وفات کرد
طالبان در موارد خشونت علیه خبرنگاران هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند
طالبان از دو قریه در غور 1.5 میلیون افغانی خونبها جمع آوری کرده اند
هشدار سازمان ملل از تقلب و فساد در توزیع کمک‌ها در افغانستان
فعالیت دو رادیوی محلی در غور و جوزجان متوقف شد
احمدشاه احمدزی نخست وزیر دولت مجاهدین پیشین وفات کرد
آلمان یک هزار ویزا به افغان‌های واجد شرایط صادر کرد
کمیساری پناهندگان: کشورهای میزبان یکجاسازی خانواده‌های پناهجویان افغان را در اولویت قرار دهند
برق وارداتی اوزبیکستان دوباره وصل شد
خواندنی
پربازدیدترین