طالبان خواستار کمک بشردوستانه بین المللی به قربانیان زلزله بادغیس شد
مکتب‌های دخترانه پس از ایجاد فضای مناسب دینی باز می‌شود
طالبان اجازه دادند آوارگان کوچ اجباری دایکندی به خانه‌های خود برگردند
سازمان صحی جهان: سیستم صحی افغانستان نیاز به حمایت جدی دارد
طالبان تشکیلات وزارت‌های کار و مهاجرین را بررسی کردند
کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان در افغانستان آغاز شد
طرح‌های یونیفورم پولیس و تثبیت رتبه فارغان مدارس دینی تصویب شدند
برفباری‌های سنگین در بامیان و دایکندی؛ ده‌ها مسافر در مسیر راه‌ها گیر مانده اند
ملل متحد: برفباری در افغانستان روند کمک رسانی را دشوار کرده است
دخترخانمی که در انفجار غرب کابل پاهای خود را از دست داده بود؛ جان باخت
خواندنی
پربازدیدترین