سازمان گزارشگران بدون مرز: آزادی رسانه‌ها در پروسه صلح باید تضمین شود
نهادهای مدنی: حق آموزش دختران در روند صلح، خط سرخ غیرقابل معامله تعریف شود
نی: توهین و تحقیر خبرنگاران از سوی حکومت افزایش چشم‌گیری یافته است
هشت تفاهمنامه برای بلند بردن کیفیت خدمات تعلیمی با نهاد‌های خصوصی امضا شد
روسیه یک دانشگاه بزرگ در افغانستان می‌سازد
عربستان سعودی صدها پزشک پاکستانی را اخراج می‌کند
گزارش کمیته مک از وزارت داخله؛ قلب فساد دولت هنوز پاک نشده‌است
قرارداد کارمندان غیر ضروری بورد کرکت افغانستان تمدید نمی‌شود
سیستم‌های الکترونیکی برای مبارزه با فساد در وزارت ترانسپورت ایجاد می‌شود
شمار معتادین از 1.5 به 3.6 میلیون نفر رسیده است
پربازدیدترین