امضاء تفاهم‌نامه بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان در هرات
غنی: فضای آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها باید عاری از تعصب باشد
جنبش پاسداری از هویت: روند توزیع غیرقانونی شناسنامه‌های الکترونیکی متوقف شود
مواد انتخاباتی برای ثبت نام رای دهندگان به 38 ولسوالی انتقال داده نشده است
ساختار تشکیلاتی اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید بازنگری شود
میزان مشارکت عامه در تهیه و تطبیق بودجه ملی بسیار پایین است
مجلس سنا خواستار حمایت عملی مردم از نیروهای امنیتی شد
تنها هویت چهارده قوم در دیتابس شناسنامه‌های الکترونیکی درج می‌شود
کنفرانس ملی نقش زنان در مدیریت آب؛ مصرف بی‌رویه آب در شهر کابل یک زنگ خطر است
معترضان در پکتیکا دروازه کمیسیون انتخابات را بستند
پربازدیدترین