باشندگان شمالی از دسترسی نداشتن به انرژی و برق رنج می‌برند
سرپرست وزارت معارف طالبان برای بازگشایی یک مدرسه به بامیان رفت
شمار از کارمندان تخنیکی خط آهن جهت فراگیری آموزش به ایران رفتند
طالبان برای گمرک سپین بولدک برق آفتابی ساختند
طالبان قصر سراج‌الامارت ننگرهار را به مدرسه جهادی تبدیل کردند
سرپرست ریاست الوزرای طالبان با شورای قوم بلوچ دیدار کرد
یونیسف به دانش آموزان مکاتب غور بسته‌های آموزشی توزیع کرد
یک مهاجر افغان در ایران به یک چاه سقوط کرد
مجاهد: کابل یکی از شهر‌های زیبا دنیا می‌شود
حنفی: پاسپورت حق عادی هر شهروند است
خواندنی
پربازدیدترین