کارشکنی در توزیع دیپلوم‌ دانشجویان در دانشگاه فاریاب؛ وزارت تحصیلات مشکل را پیگیری خواهد کرد
نخستین کارگاه آموزشی استفاده از تکنولوژی در دانشگاه‌ها برگزار شد
جنگ یمن تاکنون جان پنج هزار کودک را گرفته است
تشکیلات شورای عالی طبی کشور از سوی مجلس تایید شد
خسارات میلیاردی عربستان به یمن؛ تنها 1600 مکتب در 1000 روز جنگ عربستان علیه یمن تخریب شده اند
مهاجران افغان باید آماده برگشت به کشور باشند
کمیسیون اصلاحات اداری برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی طرح جدیدی ارایه کرد
مهاجران افغان در پاکستان نباید قربانی مسایل سیاسی شوند
حکومت باید زمینه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان را فراهم سازد
قانون اساسی کشور در مکاتب تدریس خواهد شد
پربازدیدترین