دیدبان حقوق بشر: جامعه جهانی از طالبان عدالت و پاسخگویی درازمدت بخواهد
خانواده الاهه دلاورزی از یونما خواسته برای رهایی او از چنگ طالبان همکاری کند
حقوق بشر: افغانستان از میادین ورزشی تعلیق شود
دیدبان حقوق بشر ترکیه را به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان متهم کرد
صندوق نجات: سلامت روان در افغانستان در آستانه یک فاجعه قرار دارد
حقوق بشر افغانستان: در یک سال گذشته 1500 غیرنظامی کشته شده‌اند
دیدبان حقوق بشر یک سال گذشته افغانستان را فاجعه بار خواند
گروه دادخواهی زنان خواستار کمک به آوارگان جنگ بلخاب، اندراب و پنجشیر شد
پربازدیدترین