۰
سخنگوی کمیسیون انتخابات:

انتخابات پارلمانی، سال آینده برگزار می شود/ صدمیلیون دالر نیاز داریم

يکشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۳
برگزاری انتخابات پارلمانی به پول زیاد ضرورت دارد که حکومت تعهد کرده است فراهم می کند... دونرهای بین المللی وعده سپرده اند که برای برگزاری انتخابات، مثل گذشته همکاریهای شان را ادامه خواهند داد.
انتخابات پارلمانی، سال آینده برگزار می شود/ صدمیلیون دالر نیاز داریم

کارت های باطله در انتخابات پارلمانی، اعتبار داده می شود
گلاجان بدیع صیاد کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات است و در عین حال، به حیث سخنگوی این کمیسیون نیز ایفای وظیفه می کند. او متولد ولایت کابل و از قوم پشتون است. ۴۳ سال سن دارد و تا مقطع دکترا تحصیل کرده است.
آقای صیاد از سال ۱۳۸۹ تاکنون استاد دانشکده شرعیات کابل بوده ‌است، سمت معاون علمی و استاد دانشگاه خصوصی کاروان، استاد دانشگاه دعوت و عضویت بورد شرعی بانک مرکزی افغانستان و ریاست مرکز اسلامی مطالعات صلح را نیز در کارنامه خود دارد.
او به عنوان استاد در دانشگاه پاکستان و مصر درس داده و سابقه گویندگی به زبان پشتو در تلویزیون ملی مصر را نیز دارد. او به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، عربی و اردو صحبت می‌کند.
کمیشنرهای جدید کمیسیون مستقل انتخابات پس از دو و نیم سال رسماً سوگند وفاداری یاد کردند.


تشکر آقای صیاد که فرصت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور قرار دادید، در حال حاضر وضعیت کمیسیون مستقل انتخابات از چه قرار است؟ در این اواخر، ملاقاتهای شما با سران حکومت و نهادهای بین المللی، بیشتر شده است...
تشکر! در هفته ای که گذشت هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با رییس جمهور و رییس اجرائیه، مقام های حکومتی و سفرای امریکا و انگلستان نشست داشتند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست ها حضور داشته اند. رییس جمهور در این نشست ها همواره تاکید داشته است که انتخابات در سال آینده برگزار خواهد شد و در این راستا دولت مصمم است و در کنار کمیسیون ایستاده خواهد بود و حکومت تعهد میکند که کمک مالی و کمک امنیتی برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می کند تا انتخابات در فضای آزاد و سالم برگزار شود.

مشخصاً بیان کنید که شما دقیقا روی چه آجندایی کار می کنید و از آغاز تاکنون به کدام موانع برخورد کرده اید؟
چیزی که مانع کار کمیسیون مستقل انتخابات شود وجود ندارد، البته کمیسیون از نگاه تخنیکی کارهای خود را ادامه می دهد. مطابق فرمان رییس جمهور، کمیسیون مکلف است طرحی را در مورد حوزه های انتخاباتی تهیه کند که نهایی شده است و ظرف ده روز آینده تسلیم سران حکومت خواهد شد. کمیسیون در ارتباط به این طرح باید مشوره احزاب سیاسی و مشوره های نهادهای مدنی و متخصصین را بگیرد که در دو جلسه مشورتی، دیدگاه ها و نظریات احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر روند انتخابات گرفته شد و به این نشست های مشورتی به پایان رسید و همین طور برخی از نهادهای دیگر به خصوص اداره شمارش نفوس، باقی مانده است که طی همین روزها، دیدگاه های این نهادها در رابطه به انتخابات گرفته شده و ظرف ده روز آینده این طرح به گونه کامل در اختیار حکومتی ها قرار خواهد گرفت.

در این طرح کدام موارد نهفته است و مورد تمرکز کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد؟
موارد عمده شامل این طرح، حوزه های انتخاباتی است، با توجه به جلساتی که داشتیم؛ در این طرح، آیا انتخابات به شکل سابق آن در سراسر کشور برگزار خواهد شد و یا این که سیستم تک کرسی مورد استفاده قرار میگیرد و یا هم مورد سوم! این که حوزه های انتخاباتی کوچکتر شود؛ در این سه مورد نظریات گرفته شده است که حکومت یکی از این سه مورد را تایید کند.

در انتخابات آینده، چقدر احتمال میرود که از کارت های سابق رأی دهی استفاده شود؟ آیا کمیسیون آمادگی دارد تا توزیع کارت های جدید را در انتخابات روی دست گیرد؟
یکی از موضوعات مهم در نشست های مشورتی ما، کارت های قبلی هم بوده است. در جلسه مشورتی با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که داشتیم، اکثریت به این نظرند که کارت های قبلی باطل اعلام شود و کارت های جدید در انتخابات توزیع شود که البته کارت های جدید هزینه بر و زمانگیر خواهد بود. اگر کارت های قبلی استفاده شود باید تغییرات به این کارت ها وارد شود، نشانی گردد و به شکل جدید آن اعتباردهی صورت گیرد که با استفاده از این روش، کارت های سابق با شکل جدید اعتباردهی آن به حوزه انتحاباتی ارتباط داده شود. کمیسیون روی هر دو مورد کار میکند و اگر کارت های قبلی باطل اعلام شود باید کارت های جدید توزیع شود و یا اگر کارت سابق استفاده شود، باید اعتباری دهی صورت گیرد.

در خصوص کارمندان مسلکی و تخصصی کمیسیون مستقل انتخابات بگویید که این کمیسیون با چه کارمندانی میخواهد انتخابات را برگزار کند؟
کمیسیون مستقل انتخابات، دو سال قبل در حالت فلج قرار داشت از وقتی که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت، مشکلات زیادی دامنگیر این کمیسیون شد که از آن تاریخ به بعد، هم دولت و هم دونرهای بین المللی با کمیسیون رابطه شان قطع شد. از وقتی که ما رهبری کمیسیون را به عهده گرفته ایم، البته مشکلات همچنان وجود دارد که در واقع در مورد کارمندان باید تذکر بدهم که کمیسیون سه نوع کارمند دارد: یکی کارمندانی است که با کمیسیون به شکل پروژه ای کار می کنند، بخش دیگر کارمندان به شکل قراردادی و بخش سوم کارمندان به شکل کارمندان دایمی در کمیسیون ایفای وظیفه می کنند که البته کارمندان دایمی بسیار کم هستند. پس کمیسیون با کمبود کارمند و بودجه مواجه بود که در شرایط حاضر مشکلات رفع شده است و حالا می توانیم ۲۲۰ بستی که کمیسیون به کارمند نیاز داشت، در ده روز آینده به اعلام می گذاریم و اشخاصی که واجد شرایط است جذب می کنیم که این کارمندان هم در سطح ولایات است و هم در سطح مرکز.

گزارش هایی وجود دارد که کمیسیون مستقل انتخابات کارمند مسلکی ندارد و تمامی کارمندان خود را از دست داده است؟
واقعیت است کارمندانی که مسلکی بودند، اکثرا با معاش دولتی که مقدارش کم است، کار نمیکردند. معاشات پروژه ای بود که قطع شده بود و اکثرا وظایف شان را ترک کردند و در حال حاضر تعداد کارمندان مسلکی بسیار کم است و همین کارمندان قرار است که قراردادشان با کمیسیون تمدید شود تا با کمیسیون به کارهای شان ادامه دهند.

در ارتباط به دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات؛ قرار است رییس اجرائیه، در مورد دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم بگیرد، کارها در این زمینه چقدر پیش رفته است؟
تاجایی که به کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط داشت، هیئت رهبری یک لیست ابتدایی را به سران حکومت فرستاده است و تاهنوز حکومت در مورد رد و یا تایید این فهرست پاسخی ارائه نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد گزینش فرد مناسب در دارالانشاء از ۲۴ نفر واجد شرایط مصاحبه گرفته است که از این میان، سه نفرشان گزینش شده و به حکومت ارسال گردید، در صورتی که حکومت این فهرست را رد کند، کمیسیون مجددا فهرست دیگری را در مورد تعیین رییس دارالانشا تهیه خواهد کرد.

خب حالا آنچه را که حکومت در مورد برگزاری انتخابات در بهار آینده گفته است، آیا کمیسیون انتخابات از لحاظ تخنیکی و مالی آماده است که انتخابات را در زمان اعلام شده برگزار کند؟
برگزاری انتخابات پارلمانی به پول زیاد ضرورت دارد که حکومت تعهد کرده است فراهم می کند و اگر برای برگزاری انتخابات پول اضافی لازم شود، دونرها وعده کرده اند که کمک مالی می کنند. دونرهای بین المللی به کمیسیون و حکومت وعده سپرده اند که برای برگزاری انتخابات، مثل گذشته ها، همکاریهای شان را ادامه خواهند داد.

حکومت گفته است که برای برگزاری انتخابات ۳۰ میلیون دالر نیاز است که این مقدار پول را در اختیار کمیسیون قرار می دهد، آیا این کفایت می کند؟ در مجموع برای برگزاری انتخابات به چقدر بودجه نیاز است؟

بله باید گفت که برای برگزاری انتخابات پارلمانی به صد میلیون دالر نیاز است.

به عنوان پرسش پایانی، با توجه به همه چالش های مالی و امنیتی که وجود دارد، کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات را در بهار سال آینده خواهد داشت؟
دولت مصمم است ک در سال آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود و این آرزوی ملت هم است که باید انتخابات برگزار شود. البته باید گفت که کار پارلمان کنونی ختم است و وقت آن پایان یافته و کمیسیون تلاش همه جانبه را به خرچ می دهد که با برگزاری انتخابات، زمینه شکل گیری پارلمان جدید را در سال آینده فراهم کند تا مردم شاهد پارلمان جدید باشند.

گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین