۰

پنج طرح اقتصادی از سوی شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفتند

دوشنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵
طرح کاهش تعرفه طلا در گمرکات کشور و چندین طرح اقتصادی دیگر در نشست شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته شده است.
پنج طرح اقتصادی از سوی شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفتند
طرح کاهش تعرفه طلا در گمرکات کشور و چندین طرح اقتصادی دیگر در نشست شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری گفته، در این نشست که شام دیروز یک شنبه (17 حمل) در ارگ برگزار شد، 5 طرح اقتصادی به بحث گرفته شده است.

طرح کاهش تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرکات، طرح فعال سازی وسایط تصدی ملی بس توسط شرکت‌های ترانسپورتی، طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری، طرح پروژه حفر کانال‌های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) و طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه آلوویرا از طرح‌های بوده اند که در نشست شورای اقتصادی بحث شده‌اند.

در این نشست، مسوولین وزارت مالیه طرح کاهش قیمت تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرات را ارائه کرده ولی شورای عالی اقتصادی تصمیم گرفته تا کار بیشتر در زمینه با تاجران طلا صورت انجام شده و پس از آن تصویب شود.

طرح فعال‌سازی وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری نیز توسط شرکت ترانسپورتی خاواک به جلسه ارائه شده است.

مطابق این طرح وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس طی طرزالعمل مشخص از سوی شرکت‌های ترانسپورتی خصوصی ترمیم و مسیرهای ترانسپورتی شهری به پنج زون تقسیم می‌شود، تا سیستم ترانسپورت شهری منظم تر ارائه خدمات کند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشنهاد کرده تا طرح متذکره به صورت امتحانی در یک زون و یا ناحیه شهر کابل تطبیق گردد، بعداً در سطح شهر گسترش داده شود.

جسله، طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده و رییس جمهور کشور گفته که یک سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل وجود دارد، با تطبیق این طرح سیستم مذکور منظم و رسمی خواهد شد.

آقای غنی گفته که یک کمیته مشترک برای تطبیق این طرح ایجاد شود تا طرزالعمل ها و مقررات لازم را ترتیب کند.

طرح پروژه حفر کانالهای آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) مربوط شرکت انکشاف ملی که از سوی رییس تصدی هلمند ارائه شده نیز در پرنسیب تائید شده است.

رییس جمهور غنی برای جلوگیری از ضایع شدن آب به عبدالرحمن عطاش، رییس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی هدایت داده تا استفاده از پایپ های انتقال آب در این پروژه را بررسی کند.

همچنین، در این نشست شورای عالی اقتصادی طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه آلوویرا نیز از سوی شرکت انکشاف ملی ارائه شده که این طرح نیز در پنسیب تایید شده است.

رییس جمهور گفته که در این طرح باید مراحل کشت و صنعتی شدن این گیاه واضح گردد.

آقای غنی افزوده که در این طرح باید واضح شود که زمین  برای کشت این گیاه برای چه مدتی از سوی حکومت در اختیار سکتور خصوصی قرار داده می‌شود.

گفتنی است که گیاه آلوویرا که اخیراً بازار خوبی در افغانستان و جهان پیدا کرده و مردم از این گیا برای سلامت پوستی استفاده می‌کنند.

خبرگزاری جمهور- کابل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین