۰

وظایف چهار عضو مجلس به تعلیق در آمد

چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۱
پس از اعتراضات پی هم نمایندگان در مورد غیابت دوامدار برخی اعضا، هیات اداری مجلس اعلام کرد که وظایف چهار عضو این مجلس را نسبت غیرحاضری دوامدار به تعلیق در آورده است.
وظایف چهار عضو مجلس به تعلیق در آمد

پس از اعتراضات پی هم نمایندگان در مورد غیابت دوامدار برخی اعضا، هیات اداری مجلس اعلام کرد که وظایف چهار عضو این مجلس را نسبت غیرحاضری دوامدار به تعلیق در آورده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر اساس این تصمیم هیات اداری، وظایف احمد بهزاد، بشیر احمد ته‌ینج، فرشته انوری و پروین درانی چهار عضو مجلس به دلیل غیر حاضری دوامدار به تعلیق در آمد و معاشات و امتیازات شان قطع شد.
وظایف این نمایندگان بر اساس فقره دوم ماده ۷۳ اصول وظایف داخلی مجلس تعلیق شده است.
در فقره دوم ماده ۷۳ اصول وظایف داخلی در مورد تدابیر انظباطی مجلس آمده است: عضو که طی یک اجلاس ۲۰ روز غیر حاضری مسلسل داشته باشد، از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات همان اجلاس را ندارد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در این مورد گفت: "ما مجبور استیم تدابیر انظباطی اصول وظایف داخلی را تطبیق کنیم؛ زیرا وکلا، قانون، نیاز مردم و شرایط اسفبار کشور را در نظر نمی گیرند و غیابت پیوسته آنان سبب شده که مجلس در مورد آجنداهای که مربوط به ملت است تصمیم گیری نتواند".
آقای ابراهیمی افزود، هیات اداری پس از بررسی دقیق حاضری نمایندگان این تصمیم را گرفته است.
گفته می شود، دو عضو تعلیق شده مجلس هرکدام خانم فرشته انوری و پروین درانی در کانادا درخواست پناهندگی داده اند، ولی احمد بهزاد و بشیر احمد ته‌ینج مشخص نیست که چرا غیر حاضری دوامدار داشته اند.
این چهار عضو مجلس در حالی تعلیق شدند که از ۳۰ تا ۵۰ نماینده دیگر نیز به شکل دوامدار در نشست های مجلس حاضر نمی شوند.
نحوه تصمیم گیری هیات اداری با انتقادهای تندی معاون اول مجلس و برخی نمایندگان دیگر مواجه شد.
همایون همایون معاون اول مجلس گفت که در زمان تصمیم گیری در مورد تعلیق این اعضا حضور نداشته و این تصمیم مورد قبولش نیست.
آقای همایون افزود: "تعلیق چهار عضو درست نیست، اصول وظایف داخلی باید بالای تمامی زورمندانی که در مجلس حاضر نمی شوند تطبیق گردد".
غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس هم گفت که طرفدار اجرای تدابیر انظباطی اصول وظایف داخلی است؛ اما در مورد چهار عضو مجلس تبعیض صورت گرفته و ماده ۲۲ قانون اساسی هرگونه تبعیض بین اتباع کشور را ممنوع قرار داده است.
آقای ناصری افزود، کسانی هستند که ۷ سال دوامدار در مجلس حاضر نیستند، باید با تمام غیر حاضران دایمی به صورت یکسان برخورد شود در غیر آن این تصمیم مجلس تبعیض آمیز است.
اما؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس گفت که این چهار عضو مجلس از آغاز نشست جاری مجلس غیر حاضر اند ولی بسیاری از غیر حاضران دیگر در روزهای استیضاح وزرای امنیتی حاضر شده اند و غیر حاضری مسلسل شان ۲۰ روز نمی شود.
آقای ابراهیمی گفت: "این چهار نفر از تمام امتیازات محروم اند و در جلسات مجلس اشتراک نمی توانند".
غیرحاضری دوامدار برخی اعضا، چالش بزرگ بر سر کار قانون گذاری در مجلس است.
شماری از اعضای مجلس برای ماه‌ها و حتا سالها در نشست های مجلس حاضر نمی شوند ولی معاشات و امتیازات شان را مرتب دریافت کرده اند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین