۰

کنفرانس ژنو؛ دوسیه افغانستان در دادگاه جهان

چهارشنبه ۷ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۷
نجات و رهایی مردم و نظام سیاسی افغانستان از وضعیت کنونی، نیاز به یک رسیدگی آنی، بی درنگ و فوری دارد و این مسؤولیتی است که مستقیما متوجه جهان و کشورهای حامی دولت سرکش و سرکوبگر کابل است.
کنفرانس ژنو؛ دوسیه افغانستان در دادگاه جهان
اشرف‌غنی در کنفرانس ژنو گفت که اکنون افغانستان وارد دومین مرحله از صلح خواهد شد. او گفت: "ما به دنبال صلح هستیم که طالبان شامل یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار شود."
 
به گفته او، برای این کار نیاز است تا در قدم اول براساس قانون اساسی حقوق مردم افغانستان به‌خصوص زنان تامین شود. در مرحله بعدی طالبان باید قانون اساسی را پذیرفته و یا براساس مفاد احکام قانون اساسی به تعدیل آن تن دهد.
 
او گفت که در هشت ماه گذشته با نمایندگان اقشار مختلف جامعه مشورت کرده و برای صلح افغانستان نیاز است که در قدم اول به قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته شود، جامعه جهانی در روند صلح مشارکت داشته باشد و مدیریت و رهبری صلح به دست خود افغان ها باشد.
 
صرف نظر از وعده های مکرر و خوش بینی های مفرط روی کاغذ دولت افغانستان به جامعه جهانی در رابطه با بهبود اوضاع، روند صلح، مشارکت ملی، ملی سازی روند مصالحه، مبارزه با فساد، اصلاحات زیربنایی، شفافیت در مصارف مالی و... نشست ژنو فرصت مغتنمی در اختیار جهان قرار داده تا از نزدیک، وضعیت افغانستان را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس واقعیت های میدانی، گزارش های واقعی و یافته های مستقیم نمایندگان خود در افغانستان، به یک داوری مشخص در خصوص راه های طی شده، شرایط کنونی و چشم انداز گذار به آینده سیاسی و امنیتی کشور، دست پیدا کند و این داوری را مبنای همکاری یا فشار خود بر مهره های مسلط بر افغانستان، قرار دهد.
 
جامعه جهانی در قبال وضعیت فاجعه بار موجود در افغانستان که مستقیما ناشی از سیاست های غلط، عمیقا قومیت زده و آشکارا فاشیستی و یکجانبه گرایانه دولت اشرف غنی می باشد، مسؤول است و باید به تعهدات صریح خود در قبال امنیت، دموکراسی، ثبات، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، فسادزدایی از اداره و پیگیری شفافیت مجاری مصارف مالی دولت افغانستان، به درستی عمل کند.
 
جهان باید بداند که وضعیت جاری در افغانستان، هرگز آنگونه که اشرف غنی و نمایندگان دولت وحدت ملی در ژنو بازتاب می دهند، نیست. درگیری های اخیر کابل، تنها یکی از نمونه های بارز بروز شکاف های عمیق و غیرقابل ترمیم اجتماعی و سیاسی بر بنیاد نگاه قومی به قدرت بود که می تواند آینده سیاسی کشور را به مخاطره اندازد و چالش های تازه ای در برابر امنیت و ثبات افغانستان به وجود آورد.
 
دولت مورد حمایت جامعه جهانی در افغانستان، مستقیما با اتکا به منابع قدرت خود در خارج از کشور یا سفارتخانه های خارجی در کابل، مردم را نادیده گرفته و نقش و سهم آنها در سازماندهی نهادهای مردم‌نهاد را زیر پا گذاشته است. انتخابات بدنام و سراسر تقلب و تخلف و نارسایی و سوء مدیریت پارلمانی در کشور یک نمونه روشن، از شکست مفتضحانه دموکراسی غربی در افغانستان بود.
 
وضعیت امنیتی کشور، بیش از هر زمان دیگری در گذشته، دچار آسیب و بحران شده و سیطره شارلاتان های قومی بر شاهرگ های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور، شرایط را شکننده و خطرناک کرده است.
 
بنابراین، نجات و رهایی مردم و نظام سیاسی افغانستان از وضعیت کنونی، نیاز به یک رسیدگی آنی، بی درنگ و فوری دارد و این مسؤولیتی است که مستقیما متوجه جهان و کشورهای حامی دولت سرکش و سرکوبگر کابل است.
 
غرب در این مرحله حساس و حیاتی از تاریخ افغانستان، باید به امیدها و چشمداشت های مشروع مردم، پاسخ بدهد و با تغییر روند جاری در مسیری که قانون اساسی، تعیین کرده، مأموریت سیاسی و نظامی خود را از معرض خطر خشم مردم، برکنار بدارد.
 
انتخابات ریاست جمهوری و روند صلح با تروریست های طالبان، دو مورد مهمی هستند که سرنوشت آینده افغانستان به طور مستقیم با چشم انداز این دو روند، گره خورده است.
 
اگر قدرت مطلقه اشرف غنی در رهبری و پیشبرد این دو روند، مهار نشود، اگر صلح و انتخابات، مکمل همدیگر قرار نگیرند، اگر دخالت های نامشروع و سلطه گرانه امریکا به وسیله خلیلزاد در این دو روند، لگام زده نشده و متوقف نگردد، بی تردید، دموکراسی در حال احتضار غرب در افغانستان، خواهد مرد، انتخابات قربانی صلح خواهد شد، قانون اساسی، طالبانیزه خواهد گردید و با سیطره تمامیت خواهان قومی، نظام سیاسی به دام و دامن یک حلقه قومی برتری طلب و انحصارگرا سقوط خواهد کرد.
 
جهان باید در بازگرداندن دولت اشرف غنی به مسیری که قانون اساسی تعیین کرده و مردم می‌خواهند، نقش مهمی ایفا کند و این اتفاق، همین امروز باید بیافتد.
 
محمدرضا امینی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین