صدور فرمان رعایت حجاب؛ زنانی که حجاب را رعایت نکنند اولیای شان مجازات می‌شوند
طالبان 7 نفر را به جرم های مختلف دره زدند 
تحصیلات عالی ثقافت اسلامی را از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش داد
باشندگان کابل با خواندن نماز استثقا از خداوند طلب باران کردند
وزارت امر به معروف 15 هزار ملا برای تبلیغات استخدام کرده است
یسنا: برخی استادان دانشگاه البیرونی حکم تکفیرم را صادر کرده اند
طالبان نیروهای حوزه‌های کابل را آموزش دینی می‌دهند
طالبان: علمای سلفی از ما اعلام حمایت کردند
از میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق در کابل تجلیل شد
وزارت کار روز سه شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد
پربازدیدترین