طالبان نیروهای حوزه‌های کابل را آموزش دینی می‌دهند
طالبان: علمای سلفی از ما اعلام حمایت کردند
از میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق در کابل تجلیل شد
وزارت کار روز سه شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد
مردم قندهار برای اهدای خون به زخمی های حمله انتحاری صف کشیدند
اتحادیه عمومی علمای جهان اسلامی همکاری‌اش با طالبان اعلام کرد 
شورای علمای شیعه؛ طالبان به مذهب تشیع رسمیت دهد و جلو افراطگرایی را بگیرد
اعضای شورای علمای شیعه با کرزی و عبدالله دیدار کردند
استقبال وزارت خارجه از اعلامیه سازمان همکاری اسلامی پیرامون تقبیح ‌حملات در افغانستان
پاپ فرانسیس از مسیحیان خواست برای افغانستان روزه بگیرند
پربازدیدترین