ارسال اين مطلب به دوستان

(( حکومت مانع پیشرفت گفتگوهای صلح است/ پس از اول جوزا حکومت سرپرست ایجاد گردد )) 
پربازدیدترین