>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - حمله نظامیان بر کمپ عقبه؛ ۱۰ فلسطینی زخمی و ۱۲ تن دیگر بازداشت شدند
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( حمله نظامیان بر کمپ عقبه؛ ۱۰ فلسطینی زخمی و ۱۲ تن دیگر بازداشت شدند )) 
پربازدیدترین