>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - محمداشرف غنی و محمد بن سلمان درباره صلح افغانستان تلفنی گفتگو کردند
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( محمداشرف غنی و محمد بن سلمان درباره صلح افغانستان تلفنی گفتگو کردند )) 
پربازدیدترین