ارسال اين مطلب به دوستان

(( بلند بودن هزینۀ تولیدات داخلی؛ کاغذپرانی و فساد اداری نباید مانع رشد اقتصادی شود )) 
پربازدیدترین