>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - طالبان: در اسلام زنان و مردان با هم برابر نیستند بلکه مرد صاحب زن است
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( طالبان: در اسلام زنان و مردان با هم برابر نیستند بلکه مرد صاحب زن است )) 
پربازدیدترین