ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرصت‌های زیادی را از دست داده ایم/ مردم از حکومت فاصله گرفته اند/ تمرکز بیش از حد تصامیم در مرکز، مشکل زا شده است )) 
پربازدیدترین