>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - معاون اداری طالبان با نماینده خاص اوزبیکستان دیدار کرد
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( معاون اداری طالبان با نماینده خاص اوزبیکستان دیدار کرد )) 
پربازدیدترین