>> جمهور - ارسال اين مطلب به دوستان - کشته شدن الظواهری تردید‌ها در مور تعهدات طالبان را تقویت می‌کند
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشته شدن الظواهری تردید‌ها در مور تعهدات طالبان را تقویت می‌کند )) 
پربازدیدترین