حماسه حضور، شکوه مدنیت  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
حماسه حضور، شکوه مدنیت
۲۸ ثور ۱۳۹۵ ۱۵:۳۱
۲۸ عکس
بازدید رئیس اجرایی از محل انتحار  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بازدید رئیس اجرایی از محل انتحار
۳۱ حمل ۱۳۹۵ ۱۶:۱۷
۲۱ عکس
کری در کابل  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کری در کابل
۲۱ حمل ۱۳۹۵ ۲۳:۱۰
۱۸ عکس
جت جنگی یا زنبورک؟!  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
جت جنگی یا زنبورک؟!
۲۷ جدی ۱۳۹۴ ۰۹:۴۸
۲۴ عکس
مردم در سرمای زمستان، از روی دریای یخ زده بندامیر پیاده و یا با مرکب عبور می کنند
بند امیر؛ پارک ملی افغانستان
۲ جدی ۱۳۹۴ ۰۸:۴۶
۴۵ عکس
هزاره؛ نماد صلح  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
هزاره؛ نماد صلح
۲۰ عقرب ۱۳۹۴ ۱۹:۴۱
۳۶ عکس
با من بمان! شاید بازگشتی نباشد...  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
با من بمان! شاید بازگشتی نباشد...
۱۶ سنبله ۱۳۹۴ ۱۷:۱۳
۵ عکس
جشن سارک در بامیان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
جشن سارک در بامیان
۸ سنبله ۱۳۹۴ ۲۲:۵۲
۳۵ عکس