بار: طالبان آموزش دختران ابتدایی را نیز منع خواهند کرد
امریکا: پس از تسلط طالبان بر افغانستان تهدیدات تروریستی در منطقه افزایش یافته‌است
عادی سازی سرکوب زنان توسط طالبان، سابقه خطرناک در جهان ایجاد می‌شود
سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان با رییس صنعت‌کاران دیدار کرد
والتز: طالبان به تروریستان پناه می‌دهند اما حکومت بایدن از آنان ستایش می‌کند
عفو بین‌الملل طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی در پنجشیر متهم کرد
وست گزارش نهاد بریتانیایی در مورد کاهش کشت تریاک در افغانستان را معتبر خواند
دو نهاد بین‌المللی خواستار رهایی مرتضی بهبودی از زندان طالبان شدند
طالبان موزیم "جهاد" پروان را تخلیه کردند
عبدالکبیر: مشکلات قرارداد‌های جمهوریت با شرکت‌های بین المللی حل شوند
خواندنی
پربازدیدترین